MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


CliŽntgestuurde initiatieven

 

 

       

CliŽntgestuurde initiatieven, regionale en lokale steunpunten

Hier vindt u projecten en initiatieven die door (ex)ggz-cliŽnten zťlf worden opgezet en uitgevoerd. Ook vindt u per provincie een overzicht van regionale en lokale steunpunten. De organisaties beschikken over veel (ervarings)kennis en bieden trainingen, cursussen en lotgenotencontact aan. Voor activiteiten bij u in de buurt kunt u ook de Ervaringswijzer raadplegen. 

CliŽntgestuurde initiatieven

 

Umah-hai

Umah-hai is een woon- en werkgemeenschap in Driebergen-Rijsenburg voor mensen
in het nazorgtraject van de psychiatrie en verslavingszorg. Umah-hai biedt coaching
en ondersteuning om weer eigen regie te pakken en zinvol aan de samenleving deel
te nemen. Umah-hai wordt geleid door professioneel opgeleide ervaringsdeskundigen. 

Ateliers MTW

Ateliers MTW levert kwalitatief hoogwaardige replica’s van museale voorwerpen en bronzen beelden. Met ondersteuning van ervaren werk- en trajectbegeleiders oefenen de medewerkers van Ateliers MTW de vaardigheden die nodig zijn voor een reguliere baan of opleiding, zoals arbeidsritme, discipline en samenwerking.

St. PakAan Gooi & Vechtstreek

Stichting PakAan biedt laagdrempelige dagbestedingprojecten waardoor mensen
weer geactiveerd worden om iets te doen in de maatschappij. De projecten dragen
bij aan een goed dag- en nachtritme, het verbeteren van zelfvertrouwen en herstel
van vertrouwen in zichzelf en in de maatschappij.

Het Zwarte Gat

Het Zwarte Gat is een samenwerkingsverband gericht op het vergroten van maat-schappelijk herstel voor cliŽnten in de verslavingszorg door ervaringskennis uit de cliŽntenraden in de verslavingszorg met elkaar te verbinden. 

Gek Op Werk 

Gek Op Werk levert maatwerk en helpt mensen die psychisch of psychiatrische problemen hebben of hebben gehad aan het werk (re-integratie). Ze zorgen ook voor  werkbehoud (jobcoaching). Gek Op Werk bemiddelt voor alle leeftijden, opleidings-niveaus en beroepswensen.

Eigen Kracht Centrale

EKC organiseert Eigen Kracht Conferenties. Een onafhankelijke coŲrdinator brengt iemands kring van familie en bekenden bijeen en organiseert een conferentie om gezamenlijk een toekomstplan op te stellen voor de cliŽnt. Eigen regie ten top!
De inititiatieven hiernaast zijn door (ex)ggz-cliŽnten zťlf opgezet.

Ervaringswijzer Landelijk
Focus op meedoen  Zwolle
Herstel & ervaringsdeskundigheid  Alkmaar
Pilotproject de Hooftzaak  Maassluis
Wegwijs  Utrecht 
ZONactief  Leiden

Pandora Voorlichtingen

Pandora Voorlichtingen biedt gastlessen, lezingen, voorlichtingen en workshops
op maat voor o.a. bedrijven, scholen, instellingen en gemeenten over psychische ziekten, ziekteverzuim, bemiddeling bij arbeid, participatie, dwang en drang,
medicatie, ECT, EPD, e-health en internettherapie etc.
Meer informatie & aanmelden 2 - Regionale en lokale steunpunten

Overzicht regionale en lokale steunpunten op deze website