MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Ervaringsverhalen


 

      

Lees de tips en ervaringen van:

Joke (vrijwilliger): "Gemiste kansen door bureaucratie en regelgeving"
Rob (45, postbezorger): "Wat moet ik vertellen bij een sollicitatie?"
Frits (51, leerkracht basisschool): "Ik maakte eindeloze to-do-lijsten maar stelde alles uit"
Marcia (42, eigen adviesbureau): "Beschadigd, maar ik wilde niet mislukken"
Suzanne (26, begeleider): "Ik zag mezelf als tekortschietend"
Jacques (44, slimme medewerker): "Burnout door ADHD" 
Jan (36, van alles wat): "Drukdrukdrukkerdiedruk"
Jannie (48, leerkracht bovenbouw): "Orde in de chaos, dat lukte me maar niet"  
Kees (32, gemeente-opzichter: "Wel voordelen, geen vooroordelen!"  
Marijn (36, onderwijzeres: "Collega's laten me in m'n waarde"
Ria (56, gemeente-ambtenaar: "Als ik het maar rustig mag uitleggen"  
Diederik (53, ingenieur bij Shell: "Investeren in autisten loont"
Marieke (medewerker gemeente Leiden): "Een beetje gek in de baas z'n tijd"
Ervaringen en tips van Arthur, Akrim, John en Jaap 

'Heb je het druk op je werk?
Werk dan niet langer door maar begin eerder'.

                                                                      'Mijn collega's zijn me tot grote steun!'

                                          'Ik heb alles over mijn ADHD verteld; ze weten nu hoe
                                                                            ze me kunnen bijsturen: FOCUS zeggen ze dan!'

     'Met die medicijnen werd ik dan wel veel rustiger,
maar ik had mijn gedrag daar nog niet op aangepast'.

                                     'Ze zei: Er is echt wel een leven mogelijk 
                                            voor jou.' En dat was ook zo!