MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Inspiratie

 

 

 Inzet ervaringsdeskundigheid voor werk

Binnen Open voor Werk zijn in 2015 twee pilots uitgevoerd met inzet van ervaringsdeskundigheid. Stichting Kompassie in Den Haag zette ervaringsdeskundige coaches in om mensen met een psychische kwetsbaarheid te bemiddelen naar vrijwilligerswerk. En Zorgbelang Gelderland trainde werkzoekenden en organiseerde een vacaturecafť met werkgevers van de Normaalste Zaak.
Uitgebreide beschrijving Projecten Vacaturecafť en coaching naar vrijwilligerswerk (pdf)

Samen Sterk tegen Stigma 
Samen Sterk tegen Stigma wil het taboe op psychische stoornissen doorbreken        
met als doel discriminatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid uit te
bannen. Ze wil een samenleving waarin mensen gelijkwaardig is en waarin iedereen 
kan meedoen met en zonder beperking. Naast diverse activiteiten, hebben ze drie
pijlers, waarvan Stigma en werk er ťťn is. Dit project beoogt het stigma op de 
werkvloer binnen bedrijven aan te pakken.     

De Normaalste Zaak
Deze brancheorganisatie verenigt bedrijven die zich actief inzetten om mensen met 
een arbeidsbeperking een baan te geven. 
www.denormaalstezaak.nl 

CrossOver
Cross Over is actief op het gebied van participatie van mensen met een 
beperking. Ze verzamelen goede voorbeelden en zetten zich in om organisaties
met elkaar te laten samenwerken. CrossOver biedt portals voor diverse 
doelgroepen zoals jongeren, ouders en werkgevers.

Specialisterren (testers) 
Mensen met autisme als vakman? Ja dat kan! Dit succesvolle bedrijf test computersysteem en neemt alleen mensen met een aandoening in het autismespectrum in dienst. Zij hebben de bedrijfscultuur 
en dagindeling op hen aangepast. www.specialisterren.nl
   
Databank van de Vereniging Nederlandse Gemeenten 
Op de website van de VNG vindt u een databank sociaal domein met meer
dan 22 praktijkvoorbeelden over hoe gemeenten de decentralisaties rond de
participatiewet, de WMO en de jeugdzorg aanpakken.

Databank van Movisie
Landelijk adviesbureau Movisie heeft een ruime databank met onderzoeken, 
modellen en beschrijvingen van methoden om effectieve (wijkgerichte) interventies 
op te zetten. Databank Effectieve Sociale Interventie 

Phrenos
Kenniscentrum Phrenos biedt effectieve methodes en trainingen over participatie         
en herstel van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Phrenos werkt mee 
aan (inter)nationale onderzoeken rond stigmabestrijding en participatie. 
Phrenos organiseert congressen waar nieuwe methodes worden gepresenteerd.