MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Publicaties

 

 

 

Filmpjes


Voorlichters Open voor Werk 
Toetsing gemeente Zwolle 
Open voor Werk vrouwenopvang 
Open voor Werk re-integratie verslavingszorg en dak - thuislozen 
Open voor Werk educatieproject dak- en thuislozen

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Open voor werk juni 2015
Nieuwsbrief Open voor werk oktober 2014

Publicaties Open voor Werk

 

Psychische kwetsbaarheid en werk. Landelijke tussenrapportage Open voor Werk: onderzoek gemeenten 
Factsheet Psychische kwetsbaarheid en werk. Samenvatting landelijke rapportage Open voor Werk: onderzoek gemeenten 
Zijn gemeenten klaar om mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk te helpen?

Waaier Maak open voor werk
'Maak open voor werk', dat is de titel van een handzame waaier vol tips en uitgangspunten voor gemeenten om mensen met een psychische kwetsbaarheid optimaal naar (on)betaald werk te begeleiden.

Tips voor (ex-)dak- en thuislozen, (ex-)verslaafden en vrouwenopvang/slachtoffers huiselijk geweld 
Kaartjes met tips het begeleiden van (ex-)dak- en thuislozen, (ex)-verslaafden en slachtoffers van huiselijk geweld in en naar werk.

Brochure Deel het met uw bedrijfsarts
Een verslaafd kind hebben geeft stress. Werk kan dan fijn zijn maar je moet je ook sterk maken om je werk te behouden. Maar hoe? Bespreek dit met je bedrijfsarts. Lees er meer over in deze brochure.

Artikel Behoud van werk voor ouders en verwanten van drugsverslaafden
De Landelijke Stichting Ouders en verwanten van Drugsverslaafden (LSOVD) is als familieorganisatie lid van het LPGGz en neemt vanuit de invalshoek Behoud van werk deel aan 'Open voor Werk'. Dit artikel beschrijft de opbrengsten van onze deelname.

Criteria Open voor werk
CliŽntencriteria t.a.v. optimale werkbemiddeling op de terreinen: Kennis, Ketenregie, Veilige omgeving,Toegankelijkheid, Maatwerk. Bestemd voor professionals, casemanagers, gemeenten, werkbemiddelaars, werkgevers, bedrijfsartsen etc.

Externe publicaties

 

Mensen met een arbeidsbeperking. Wat verandert er door de participatiewet vanaf 2015? 
Boekje voor en over mensen met een arbeidsbeperking

'Ben ik meer kwetsbaar dan andere mensen zonder werk?' 
Artikel Erik Verbart in Zorg & Welzijn

Werkwijzer ReÔntegratie van klanten met psychische aandoeningen
Wat is het arbeidsvermogen van klanten met psychische aandoeningen? Hoe kun je deze klanten het beste begeleiden bij hun reÔntegratie? Deze werkwijzer is voor klantmanagers en leidinggevenden en opgesteld door Divosa.

Boekje voor bazen. Een ABC voor collega's met karakter
Dit boekje van Instituut Gak gaat over collega’s met een psychische aandoening. Maar het is vooral gemaakt voor hun bazen. Voor werkgevers met hart voor hun zaak ťn voor hun werknemers. Voor ondernemers die openstaan voor mensen, maar zeker ook voor kansen.

Handreiking Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliŽntenraden
Deze handreiking zet de wijzigingen in de bijstand op een rij. Het gaat om de invoering van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand (Wwb), Participatiewet en de Wet hervorming Kindregelingen. De handreiking is gemaakt in opdracht van de Landelijke CliŽntenraad (LCR) om te laten zien wat de veranderingen voor cliŽnten betekenen.

Psychische diversiteit op het werk en de rol van de werkgever: een literatuuronderzoek
Literatuuronderzoek van Samen Sterk zonder Stigma naar psychische diversiteit op het werk en de rol van de werkgever.

Notitie gevolgen Participatiewet voor burgers
Met de Participatiewet komt een grote groep Wajongers onder de verantwoordelijkheid van gemeenten en onder de werking van de bijstandswet. Gemeenten krijgen ťťn re-integratiebudget waarmee zij een brede en gevarieerde doelgroep aan het werk moeten helpen. Regioplan onderzocht welke gevolgen de Participatiewet zal hebben voor de verschillende groepen burgers.

Samen sterk
Wat zijn de voor- en nadelen als gemeentelijke WMO-raden en cliŽntenrade WWB samengaan? Welke keuzes kan de gemeente hierbij het beste maken? Notitie van de Landelijke CliŽntenraad (LCR) en Koepel WMO-raden.

Artikel: Straks aan de slag met hulp van de gemeente
Artikel in Zorg & Zeggenschap - oktober 2013 over Open voor werk door Anita Wijnands

Modellen voor lokale participatie
Nieuwe manieren van burgerparticipatie. Notitie met vier modellen van Movisie, Koepel WMO-raden en Zorgbelang Noord-Holland.

Samen beoordelen werkt
Aanvragen van burgers voor begeleiding, verzorging en ondersteuning kunnen beter en effectiever worden afgehandeld als de verschillende gemeentelijke loketten synergetisch samenwerken. Maar hoe richt
je die synergie goed in?

Leefplan
Een handig instrument, ontwikkeld door het LOC, om te achterhalen wat iemand wil en hoe dat het beste bereikt kan worden en met welke partijen.

Poster
Canadese anti-stigma campagneposter & website.