MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Landelijke rapportage Open voor Werk: onderzoek gemeenten

Te weinig kennis kansen en problemen mensen met een psychische achtergrond

Gemeenten hebben nog te weinig kennis over de kansen en problemen van mensen met een psychische achtergrond, hoewel verschillende gemeenten wel actie ondernemen om deze achterstand in te halen. Dat is ťťn van de conclusies van de Landelijke rapportage Open voor Werk, van het Landelijk Platform GGz. In de rapportage zijn 50 gemeenten getoetst. Hiervoor zijn in totaal 1582 mensen met een psychische kwetsbaarheid ťn wethouders en/of beleidsambtenaren werk en inkomen geÔnterviewd over het beleid van de gemeente en hoe zij in de praktijk ondersteuning (gaan) bieden aan mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Belangrijkste conclusies uit de toetsing

  • Gemeenten hebben geen zicht op het aantal werkzoekenden met een psychische kwetsbaarheid.
  • Gemeenten hebben een regierol. Een deel van de gemeenten vertrouwt erop dat partners/aanbieders meer inzicht in de groep mensen met een psychische beperking hebben. Een ander deel is (recent) gestart met deskundigheidsbevordering voor eigen medewerkers.
  • Het dagbestedingscentrum, het re-integratiebureau en de sociale werkplaats hebben volgens respondenten meer kennis van de psychische problematiek, meer oog voor talenten en valkuilen van mensen met een psychische kwetsbaarheid en kijken meer mee naar doorgroeimogelijkheden.
  • Het werkplein en de sociale dienst hebben volgens de respondenten onvoldoende zicht op sterke en minder sterke punten van cliŽnten. Ongeveer de helft van respondenten geeft aan dat hier geen rekening mee wordt gehouden.
  • Vanaf 2015 brengen veel gemeenten (een deel van) werk en inkomen/participatie onder in het sociale wijkteam.
  • Bij 58% van de cliŽnten is er momenteel aandacht voor doorgroei naar andere werkzaamheden. 19% van de cliŽnten geeft aan meer aandacht voor doorgroeimogelijkheden te willen.
  • 66% van de respondenten ontvangt momenteel externe begeleiding op het werk. 11% van de respondenten ontvangt dit niet maar zou dat wel graag willen.
  • 58% van de respondenten hecht waarde aan de ondersteuning van een ervaringsdeskundige. Momenteel ontvangt 36% van de respondenten ondersteuning van een ervaringsdeskundige. 26% van de respondenten krijgt dit niet maar zou dat wel graag willen.
  • Alle respondenten (100%) vinden het belangrijk dat er aandacht is voor terugval mogelijkheden.
  • Bij 37% van de respondenten heeft de ondersteuning geleid naar een vorm van werk, al dan niet betaald. Daarnaast heeft 19% van de respondenten op eigen kracht.

Meer informatie

Factsheet Psychische kwetsbaarheid en werk, samenvatting Landelijke rapportage Open voor Werk (pdf)

Voorlichting aan gemeenten

Ervaringsdeskundigen van Open voor Werk geven voorlichting aan gemeenten over arbeidsmogelijkheden van ggz-cliŽnten


Laatst bewerkt op: 23-6-2015 12:21