MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Visie en criteria


 

 

 

 

 

Visie 

Vergroting van de arbeidsparticipatie van (ex)ggz-cliŽnten en naastbetrokkenen zoals mantelzorgers, vraagt om een inspanning van veel partijen. Van gemeenten, UWV's,
werkgevers, re-integratiebureaus, instellingen voor ggz en maatschappelijke opvang, brancheorganisaties, bedrijfsartsen wordt een gezamenlijk commitment, een
gezamenlijke ambitie en een gezamenlijke aanpak gevraagd. Onmisbaar hierin is
de inbreng vanuit ervaringsdeskundigheid, zowel in beleid als in de ondersteuning
van individuele mensen. Daarnaast kan de inbreng van de sociale omgeving een belangrijke meerwaarde vormen. In dit document schetsen we in het kort het probleem.
Vervolgens geven wij onze visie op sociale activering en werk voor mensen met een
psychische kwetsbaarheid en naastbetrokkenen. Ten slotte benoemen wij voorwaarden
die wij samen met andere partijen willen realiseren.
Download hier het visiedocument

Criteria 

De criteria zijn vanuit cliŽnten- en familieperspectief opgesteld en bieden partijen zoals het UWV, gemeenten, re-Ôntegratiebureaus, bedrijfsartsen en werkgevers concrete handvatten om de wensen en behoeften van ggz-cliŽnten mee te nemen om tot succesvolle arbeids(re-)integratie te komen. Dit geldt ook voor mantelzorgers: wanneer een naastbetrokkene van een ggz-cliŽnt mantelzorger wordt, kan dit gevolgen hebben voor (het behoud van) werk of uitkering. Zij krijgen dan ook te maken met het UWV, de gemeente, re-integratiebureau's, werkgevers en/of bedrijfsartsen. Deze criteria zijn dus ůůk voor hen bedoeld. In een volgende fase van het project worden deze criteria gebruikt om de werkwijze
van gemeenten en re-integratiebureaus te toetsen.
Download hier de criteria