MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Voor jou?voor jou     Zoek je werk? Of heb je werk (gevonden) en wil je weten hoe je je baan kunt behouden als je ziek wordt? Of zit je na een ziekteperiode in een re-integratie
traject? Doe dan je voordeel met deze ervaringsdeskundige tips & ideeŽn.
____________________________________________________________________

1. Tips
Een compeet overzicht van supertips door ervaringsdeskundige cliŽnten. Doe je voordeel met hun
adviezen. Scroll naar beneden!

2. Toolkit voor RCO's
Werk je bij een Regionaal CliŽnten Organisatie? Of bij een ggz-informatiepunt en werk je mee aan
het project Open voor werk? Dan is deze toolkit voor jou. Je vind er materiaal voor partijen om anders
met werkzoekende ggz-cliŽnten om te gaan.

3. Ervaringsverhalen
Lees hoe anderen werk hebben gevonden of hebben behouden ondanks hun ggz-aandoening.
Zo vertelt Frits (onderwijzer) hoe hij met ADHD tůch voor de klas kon blijven staan. Marcia runt
ondanks haar traumatische verleden een eigen organisatiebureau en Jacques komt er met steun
van zijn werkgever en een goede coach ook weer helemaal bovenop. Heb je tips of goede
ervaringen met werkgevers, gemeenten en re-integratiebureaus dan kun je die sturen naar 
  Misschien komt jouw verhaal hier wel ooit te staan!

4. CliŽnteninitiatieven
Kijk hier voor regionale activiteiten, bedacht, beheerd en uitgevoerd door (ex)ggz-cliŽnten.
Er is altijd een organisatie bij jou in de buurt! Aarzel niet, ga die drempel over!

5. Heb je vragen of wil je een probleem melden?                                    
Wil je een goed gesprek en een luisterend oor met een ervaringsdeskundige? Bel dan onze
ervaringsdeskundige hulplijn: 0900-7263672  (10 cent p/m). Heb je een klacht of een probleem
over bijvoorbeeld je recht op zorg, neem dan contact op met 0900-0401208  (1 cent p/m)  
Meld je zorg in de ggz

Lees meer  

 

Negen heldere en inspirerende ervaringsverhalen van mensen met ADHD, die in meer of mindere mate tegen problemen aanliepen op hun werk. Lees in dit boekje praktijkvoorbeelden van wat niet goed ging en hoe dit bij elk persoon op maat is opgelost.

Bestel het boekje op de website van Impuls Digitaal.

  In deze uitgave wordt ingegaan op het thema ADHD en re-integratie. In deze herziene versie is de praktische informatie, zoals handige websites, geactualiseerd en er zijn Kwaliteitscriteria toegevoegd die als handvat kunnen dienen bij een re-integratietraject.


Bestel het boekje op de website van Impuls Digitaal.

Tips van cliŽnten

Eigen regie                        
 • Ga na welke mensen je beroepsmatig kunnen helpen: bijvoorbeeld 
  behandelaars, vakbonden, cliŽntenorganisaties.
 • Vraag een pgb aan om ook coaching thuis te krijgen voor je persoonlijke
  geldzaken en administratie.
 • Een persoonsgebonden re-integratiebudget bevordert de regie. Dan kan
  je zelf een begeleider kiezen en invloed hebben op het plan.
 • Probeer tijdig een goed beeld te krijgen van wat wel en niet mogelijk is
  binnen een traject.
 • Wees vooral assertief/mondig: er op afstappen en dit blijven doen.
 • Stuur jezelf e-mails over de deadlines die je moet halen.
 • Houd een (digitale) agenda bij met je afspraken, vergaderingen en een
  to do-lijstje.
 • Gebruik een map met alle dagen van de maand, zodat je je elke dag kunt beperken tot de papieren/taken die bij die dag zitten. 
 • Neem elke maandag je doelen voor de week door en de projecten waar je
  mee aan de slag moet. Je kunt je leidinggevende vragen om dit samen te doen.
 • Wie thuis nog heel erg met zijn werk bezig is, zou dit elke dag kunnen doen:
  aan het eind van de werkdag kijken welke taken je hebt, een keuze maken
  voor de volgende dag en deze opschrijven. Je kunt het dan loslaten als je
  naar huis gaat.
 • Houd een kladblok op je tafel. Als je dan gebeld wordt of op een andere
  manier van je werk gehouden, dan kun je opschrijven waar je op dat moment
  mee bezig was zodat je later makkelijk de draad op kunt pakken.
 Je mogelijkheden
 • Probeer je passie te vinden en te volgen, ook al kan dat moeilijk zijn.
 • Bedenk bijvoorbeeld wat je vroeger leuk vond om te doen of vraag aan
  de mensen om je heen wat zij denken dat goed bij je past. 
 • Weet wat je wilt en hoeveel je aankunt. Vraag zo nodig hierbij hulp.
 • Zet op papier hoe het met je gaat en wat je wilt. Dat helpt bij het onder
  woorden brengen in de praktijk.
 • Zoek en ken je kwaliteiten, dan pas je beperkingen. Je kwaliteiten geven
  je de energie om de strijd met je beperkingen aan te kunnen gaan.
 • Krijg helder wat je wilt en wees niet te impulsief in je keuzes.
 • Bedenk goed welke kant je op wilt. Misschien is een eigen bedrijf wel
  wat voor je. Overigens kunnen re-integratiebureaus je ook vaak bij dit
  denkproces begeleiden.
 • Ook adviseer ik vaak mensen na drie weken re-integratie een week vakantie te nemen, juist om het herstel te bevorderen.
 • Stel je mondig op, maar zoek geen conflict. 
 • Vertel niet alleen het ‘technische’ verhaal van hoe het met je gaat, emoties
  mogen ook. 
 • Kies voor een vaste begeleider die je de kans geeft werkervaring op te doen
  in korte proefperiodes zodat ook de werkgever je potentie kan ontdekken.
 • Laat zien dat je betrouwbaar bent; m.a.w. zorg dat je je werkt doet en je
  doelen haalt.
 • Doe alles stapsgewijs.
 • Geef je grenzen aan. 
 • Het is goed om in jezelf te geloven, ook al is dat zwaar en moeilijk.
 Je beperkingen
 • Weet wat je valkuilen en grenzen zijn.
 • Werkbehoud staat voorop: zelfherkenning en acceptatie is een voorwaarde
  om aan het werk te gaan of werk te behouden.
 • Je moet accepteren dat je nog niet geheel en al hersteld bent en dat werk 
  bij verder herstel kan helpen. Als de klachten hevig terug komen, doe het
  dan rustiger aan!
 • Bereid gesprekken met instanties schriftelijk voor en/of neem iemand mee om
  je te steunen. Dat laatste voorkomt ook dat je na zo’n gesprek in een gat valt.
 • Een terugval bij re-integratie is normaal, de stresshormonen zijn nog erg snel
  te prikkelen en je zelfbeeld en gevoel van eigenwaarde zijn nog niet optimaal.
 • Hou je aan het re-integratieschema, stap niet in oude valkuilen zoals
  overbetrokkenheid en blijf vooral leuke dingen doen naast je werk.
 • Geef helder aan wat je problemen en beperkingen zijn.
 • Stop met het zelf creŽren van stigma.
 • Vraag gewoon sneller om hulp. Schaam je hier niet voor!  
 Ervaringsdeskundigheid
 • Ga na of lokale of regionale cliŽntenorganisatie je kan helpen.
 • Ervaringsdeskundigen kunnen je prima adviseren.
Ketenregie
 • Ik heb samen met mijn ggz-begeleiders gezocht naar geschikt vrijwilligerswerk omdat zij me goed kennen.
 • Bij de UWV namen ze me niet serieus. Toen heb ik mijn psychiater gevraagd
  het UVW te bellen. Daarna hebben ze me met rust gelaten.
 • Mijn jobcoach weet dat ik vrijwilligerswerk doe en vindt dat goed. Van de gemeente mag het misschien niet. Maar er is geen contact tussen hen,
  hoewel de gemeente mijn jobcoach betaalt.   
 • Negatieve stimulering veranderen in positieve stimulering van de omgeving en professionals.
 • Het activeringsaanbod is de laatste tijd minder geworden omdat het meer
  kosten met zich meebrengt. Nu wordt ik eerst naar het UWV verwezen.
 • Er zijn geen voorzieningen uit de overheid of de gemeente. Door het weinige activeringsaanbod wordt verwacht dat veel vanuit mensen zelf komt. Dit is
  echter niet altijd het geval: enige vorm van begeleiding is wel nodig. Wel is
  er het voorschakeltraject, een toestroom richting re-integratietraject, een
  eerste stap richting werk!
 Voel je veilig!
 • Stem je werktijden goed af en geef aan als je 'overlooopt'
 • Vraag om flexibiliteit qua werktijden en een zekere vrijheid daarin.
 • Neem bij bemiddeling altijd iemand mee.
 • Bespreek met je leidinggevende dat je een beperking hebt en wat dat
  betekent in negatieve, maar ook in positieve zin.
 • Ga pas zoeken naar werk als je stabiel bent en je veilig voelt en haal steun
  uit je netwerk.
 • Zorg eerst voor een veilige en stabiele omgeving en borg dit.
 • Je eigen grenzen kennen is een voorwaarde voor veiligheid en continuÔteit.
 • Zorg voor een noodplan voor veiligheid zodat je zekerheid hebt over wat te doen
  in onveilige situaties die er voor kunnen zorgen dat je een terugval hebt.
  Is een crisiskaart iets voor je? Vraag er dan een aan!
 • Weet wat je grenzen zijn en zorg er voor dat de werkgever deze ook kent
  ťn achter je staat!