MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Open voor werk: toolkit voor RCO's

       

 

                                                                                  Toolkit voor RCO's

 0

 Inhoudsopgave

 1  Inleiding
 2.1  Format Plan van Aanpak
 2.2  Brief gemeenten: aankondiging
 2.3  Instructie en voorbereiding eerste afspraak bij een gemeente
 3.1  Hulp bij uitvoering van onderzoek door stagiaires van instellingen
 3.2  Vrijwilligerscontract
 3.3  Declaratieformulier
 3.4  Legitimatie
 4.1  De verschillende cliŽntenraden in een gemeente rondom werk & inkomen
 4.2  Voorbeeldbrief aan cliŽntenraad van Sociale Zaken
 4.3  Voorbeeldbrief aan Ondernemingsraad SW-bedrijf
 4.4  Analyse stakeholders
 4.5  Tips voor het schrijven van een persbericht
 5.1  Lijst met mogelijke vindplaatsen van respondenten
 5.2  Voorbeeld wervingsposter of flyer
 5.3  Persbericht
 6.1  CliŽntenvragenlijsten
 6.2  Meelezen vragenlijst cliŽnten
 6.3  Aandachtspunten gesprek met gemeente
 6.4  Topiclijst voor gesprek met gemeenten
 6.5  Antwoordformulier bij topiclijst
 8.1  Achtergrondinformatie over dit project
 8.2  Visie 'open voor werk' - definitief
 8.3  Criteria 'open voor werk'