MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Organisatie

Dť koepel in de ggz

Het Landelijk Platform GGz is dť koepel van, voor en door 20 cliŽnten- en familieorganisaties in de ggz. Gezamenlijk vertegenwoordigen we meer dan een miljoen Nederlanders die jaarlijks een beroep doen op de ggz. We streven ernaar de positie van deze mensen structureel te verbeteren. Het LPGGz is gesprekspartner vŠn
en aanspreekpunt voor politici, beleidsmakers, beleidsuitvoerders zorgverzekeraars en branche-organisaties.  


Hier werken we o.a. aan:

 • Zorgstelsel, wet en recht
  - een betaalbaar, toegankelijk en transparant ziektenkostenstelsel
  - heldere afspraken met zorgverzekeraars t.a.v. wensen van cliŽnten en familie
  - patiŽntveiligheid waarborgen
  - duurzame alternatieven voor drang en dwang
  - gelijktijdig behandelen van verslaving en ggz-problematiek
 • CliŽnten- en familieondersteuning
  - structurele financiering voor zelfhulp en lotgenotencontact
  - structurele financiering van cliŽnten- en familieorganisaties
  - structurele financiering voor ggz-steunpunten 
  - ruimere financiering voor mantelzorg, vrijwillige thuiszorg en respijtzorg
  - gelijkwaardig en kwalitatief gemeentelijk WMO-beleid
 • Inkomen, werk, wonen en opleiding
  - inkomenszekerheid en -gelijkheid voor (ex)ggz-cliŽnten
  - passende woon- en leefomstandigheden
  - goede begeleiding binnen het onderwijs
  - meer aandacht voor opleiding en werk tijdens ggz-behandeling van jongeren
  - goede begeleiding en zorg voor kinderen met ggz-problematiek en hun ouders
  - betere en duurzame kansen op de arbeidsmarkt voor (ex)ggz-cliŽnten
  - inzet ervaringsdeskundigheid als toeleiding tot werk- en dagbesteding

Zakelijk

Type organisatie: Het LPGGz is een onafhankelijke vereniging met een non-profit karakter.
Management: Bestuur, ALV (directies en bestuur van de leden) en LPGGz-directeur.
FinanciŽle basis: programma- en projectsubsidies, gefinancierd door nationale en lokale overheden, fondsen en organisaties in zorg en welzijn.  

U kunt hier toon HTML-versie van het document een lijst met afkortingen downloaden die gebruik worden in de ggz.

Laatst bewerkt op: 8-6-2016 11:13