MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


ANBI-gegevens

Naam – Landelijk Platform GGz
Contactgegevens - Zie de pagina Contact
Rekeningnummer - NL44FVLB02272.22.598
KvK nummer - 30213449
Fiscaal nummer - NL816859590B01

Beloningsbeleid

Bestuur: vaste onkostenvergoeding zoals vastgesteld in de ALV
Medewerkers: SalariŽring volgens cao-welzijn

Bestuurssamenstelling

Zie de pagina De mensen

Beleidsplan

Strategisch Meerjaren Beleidsplan 2013-2016

Jaarverslag

Zie de pagina Jaarverslagen

FinanciŽle verantwoording

Samenvatting Balans en resultatenrekening 2014 
Samenvatting Balans en resultatenrekening 2013 

Laatst bewerkt op: 24-7-2015 14:03