MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


publicaties

Publicaties, rapporten & factsheets


t/m 2016

Brief LPGGz aan Vaste Kamercommissie VWS over verward gedrag (met bijlage) - 3 november 2016
Position paper Wet Verplichte ggz - oktober 2016
Rapport Inzicht in Zorgkosten? - juli 2015
Position paper Kwaliteit van leven loont het meest toon HTML-versie van het document - april 2015
Rapport Ambulantisering toon HTML-versie van het document - maart 2015
Rapport Zorg naar gemeenten (deel 2) - februari 2015
Rapport Bezuinigingen in de ggz. Meer pillen minder kwaliteit - januari 2015
Rapport wachtlijsten en -tijden in de gespecialiseerde ggz - september 2014
Landelijke tussenrapportage Open voor Werk - juli 2014
Rapport Leven is wonen - juli 2014
Rapport zorg naar gemeenten – mei 2014
Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg - juli 2014
Rapport gezamenlijke meldactie zorginkoop - juni/juli 2014
Brochure Antipsychotica - zo blijf je ze de baas - juni 2013
Rapport Verbeter zorgsystemen en realiseer bezuinigingen in de ggz - mei 2013  
Rapport Meldactie voorkom ondoordachte bezuinigingen in de ggz - mei 2013
Factsheet Werken aan de toekomst van ggz-jongeren - januari 2013
Verslag Verkiezingsdebat - aug 2012
Eindrapport (o)ggz-spiegel + bijlagen - april 2012 eindrapport
Factsheet (o)ggz-spiegel  - maart 2012
Familie & de ggz - resultaten enquÍte familiebeleid  - oktober 2011 + factsheet  
Normenkader Patientveiligheid bij dwangtoepassing - sept. 2011
Criteria familiebeleid ggz  - juni 2011
Factsheet Panel Psychisch Gezien - juni 2011
Handreiking PatiŽntveiligheid - mei 2011
Ketensamenhang en Maatschappelijke Steunsystemen eindrapport  - maart 2011
Meld je zorg 7e rapport (eindrapport)  - maart 2011
Eindrapport Zorgzwaartepakketten in de ggz rapport  - februari 2011 + samenvatting
Herstel & Burgerschap - samenvatting van 5 conferenties
verslag - november 2010
Steunsystemen - tussenrapportage AWBZ-monitor rapport  - oktober 2010 
Ketensamenhang ggz Dordrecht rapport  - september 2010
Uitslag enquÍte eigen bijdrage in de AWBZ rapport - september 2010
Meld je zorg 6e rapport + bijlage 'Eigen bijdrage nekt ggz-cliŽnt'  - september 2010
Ketensamenhang ggz Eindhoven rapport  - juli 2010
Ketensamenhang ggz Den Haag rapport -  juli 2010
Zorgzwaartepakketten in de praktijk rapport - juli 2010
Meld je zorg 5e rapport  + bijlage 1 + bijlage 2  - juni 2010
Jeugdmonitor rapport + bijlage 1 + bijlage 2 + bijlage 3 - 1 april t/m 17 mei 2010
Ggz-verkiezingsdebat verslag  - 28 mei 2010
Drie regionale bijeenkomsten in de ggz, verslag - voorjaar 2010
Dwang voorbij de voordeur  verslag congres - 25 maart 2010
Meld je zorg 4e rapport  - april 2010
CliŽntondersteuning op de kaart rapport + aanbiedingsbrief minister Klink - april 2010
Meld je zorg 3e rapport - jan. 2010
Werk in behandeling, arbeidsparticipatiemogelijkheden ggz-jongeren  rapport  - dec. 2009
Meld je zorg 2e rapport  - nov. 2009
Dwang en drang in de psychiatrie  rapport + factsheet  - sept. 2009
Meld je zorg 1e rapport - aug. 2009
Zorgzwaartepakketten, knelpunten & aanbevelingen  - 2008
Experiment - PGB in de ggz + Experimenteren met de hakken in het zand  - 2008 
Terugdringen Dwang en Drang rapport  - 2008
Onderzoek naar ggz-kennis van Wmo-loketten toon HTML-versie van het document - 2007

Publicaties

Werken met ggz-jongeren 
Factsheet ketenzorg jeugd
januari 2013

WMO doe-boek
Hoe kunnen cliŽntenorganisaties
het WMO-beleid effectief
beÔnvloeden?
juni 2011

Wat doen steunpunten ggz? 
Factsheet
februari 2011
Goed bezig 
Ggz-jongeren over opleiding en werk
december 2010
Dwang en drang in de psychiatrie 
Een verkenning
september 2009
Factsheet dwang & drang
september 2009
Opsluiten is geen zorg 
Drie jaar werkgroep dwang & drang
2008

Manifest Straatadvocaat 
Een warm pleidooi voor meer straatadvocaten
2009

Prestatie-indicatoren
Wat kun je ermee?
2008
                                                                      

Bestellen?
Publicaties kunnen besteld worden via
'Opsluiten is geen zorg' en 'Dwang en Drang in de psychiatrie' kosten € 5,- per stuk,
inclusief verzendkosten.  

Laatst bewerkt op: 21-8-2017 15:59