MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


PG werkt samen


We zijn bezig met het migreren van de content op deze website naar onze nieuwe website mindplatform.nl. De informatie over PG werkt samen kun je vanaf nu vinden op deze pagina:

https://wijzijnmind.nl/zoeken?q=pg+werkt+samen


In het project ‘PG werkt samen’ werken de drie grote koepels - MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Ieder(in) en PatiŽntenfederatie Nederland - intensief samen om de stem van de cliŽnt krachtiger te laten klinken. PG staat voor PatiŽnten- en Gehandicaptenorganisaties. PG werkt samen” wordt gesubsidieerd door VWS. Het heeft drie programmalijnen: Signaal en advies, Kwaliteit en Participatie.                                       

Signaal en advies

We verzamelen ervaringen en ontwikkelen een nieuwe infrastructuur voor informatie- en adviespunten, juridische ondersteuning, meldacties en panels bij koepels en achterban.
Lees verder op www.pgwerktsamen.nl/signaal-advies

Kwaliteit

We stellen een top 20 samen van onderwerpen waarvoor kwaliteitsverbetering vanuit
het oogpunt van de cliŽnt/patiŽnt hoge prioriteit heeft.
Lees verder op www.pgwerktsamen.nl/kwaliteit 

Interview parelproject 'WegWijs', december 2017

Spotlightbijeenkomsten

Participatie

Gelijke kansen, rechten en plichten voor mensen met en zonder beperking, daar gaat het om bij participatie. Zodat je net als iedereen kunt meedoen met werk, vrijwilligerswerk of dagbesteding. Daarnaast is het belangrijk dat je een woning hebt, die aansluit bij jouw behoeften, zodat je zo zelfstandig mogelijk kunt leven.

Onderwijs
Om sturing te kunnen geven aan je toekomst, is het ontwikkelen van vaardigheden en van je talenten een belangrijke voorwaarde. Daarom wordt binnen het terrein van participatie ook gewerkt aan onderwijs en talentontwikkeling voor ieder kind. Zodat de beperking van een kind het niet op een achterstand zet en het gelijke kansen krijgt als ieder ander. ‘PG werkt samen’ spant zich in om op alle drie de gebieden – werken, wonen en onderwijs – verbeteringen te realiseren op basis van wat jij belangrijk vindt om erbij te horen en net als iedereen mee te kunnen doen. 

Kom naar de Participatiedag 2016! >> Meer info en aanmelden >>

Arbeidsparticipatie

Hierin ligt de focus op empowerment van mensen met een beperking om aan werk te komen en werk te behouden. We benutten daarbij zoveel mogelijk ervaringsdeskundigheid.
Lees verder op www.pgwerktsamen.nl/participatie

Wonen en woonomgeving 

In dit project inventariseren we de woonwensen van patiŽnten en cliŽnten. Wat gaat goed, welke knelpunten zijn er en hoe kunnen we woonsituaties verbeteren?
Lees verder op www.pgwerktsamen.nl/participatie

Meer informatie Wonen en woonomgeving
Wilt u uw woonsituatie verbeteren? Bekijk tips voor bewoners
Woont u eigenlijk wel goed? Doe de sneltest Goed wonen voor iedereen
Bent u op zoek naar tips over brandveiligheid? Lees het Informatieblad Brandveiligheid
Wilt u een wooninitiatief starten of zoekt een wooninitiatief? Bekijk goede voorbeelden
Meer weten over goed wonen met een beperking? Ga naar www.goedwonenvooriedereen.nl 

Meer informatie PG werkt samen

Meer informatie over PG werkt samen vindt u op www.pgwerktsamen.nl 

Laatst bewerkt op: 1-2-2018 15:40