MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Oordeel Erkenningscommissie good practices langdurige ggz

Crisiskaart

Wat is een crisiskaart?
Een crisiskaart is een klein persoonlijk document waarop staat hoe zorgverleners, omstanders en naasten kunnen (be)handelen als er
een (psychische) crisis optreedt bij de eigenaar van de crisiskaart.  
Bij een paniekaanval of een psychose kan een cliŽnt immers te zeer
van streek zijn om anderen duidelijke informatie te geven.

Op de crisiskaart staat bijvoorbeeld vermeldt welke typerende symptomen de cliŽnt tijdens de  crisis heeft, wie de vaste behandelaar is, welke medicatie toegediend kan worden, wie er gebeld moet worden etc. Door een juiste bejegening en medicatie kan een crisiskaart helpen erger te voorkomen. Zo is het een instrument dat bijdraagt aan goede en snelle zorg wanneer zich een crisis voordoet. Met een crisiskaart worden de zaken vooraf geregeld op het moment dat de
cliŽnt goed voor ogen heeft wat wel of niet wenselijk is in geval van crisis.

Hoe ziet een crisiskaart eruit?
Crisiskaarten kunnen een verschillend uiterlijk hebben, afhankelijk van bij welke regionale cliŽntenorganisatie de kaart gemaakt is. Opgevouwen zijn ze allemaal niet groter dan een bankpasje. Hieronder staat een afbeelding van hoe een crisiskaart er uit ziet. De regionale cliŽntenorganisaties geven een crisiskaart van hun organisatie een eigen 'gezicht' door het toevoegen van het eigen logo. De inhoud van de kaarten bevat echter altijd informatie over
wat er dient te gebeuren als de drager van de kaart in crisis raakt en hoe hij het beste geholpen kan worden.

                   

 

Wat ging eraan vooraf?
Tussen oktober 2009 en oktober 2012 heeft de Vereniging Geestdrift het project Landelijke Crisiskaart Informatie en Ondersteuningspunt (LCIO) uitgevoerd. In het kader van dit project
zijn mogelijkheden voor structurele implementatie en financiering van een crisiskaart verkend.

Multidisciplinaire werkgroep
In september 2012 is een Multidisciplinaire Werkgroep Crisiskaart gestart bestaande uit vertegenwoordigers van de NVvP, het NIP, V&VN SPV, GGZ NL, ZN en het Landelijk Platform GGz. Het Landelijk Platform GGz heeft per november 2012 de trekkersrol van Vereniging Geestdrift overgenomen. Deze werkgroep spant zich in voor structurele financiering en implementatie van het instrument crisiskaart/crisisplan.

Structurele financiering
Om een stap te kunnen zetten naar structurele financiering van een crisiskaart in de zorg,
lijken zorgverzekeraars de beste financieringspartner voor een crisiskaart, zeker voor cliŽnten
die in zorg zijn. Gezien de sterke relatie van de inzet van een crisiskaart en het verloop van
de behandeling lijkt een financiering van een crisiskaart via de bestaande DBC’s een goede
en werkbare optie.

Basisdocument
Het Landelijk Platform Ggz heeft een basisdocument geschreven waarin helder wordt
omschreven wat een crisisplan/crisiskaart is, wat de kenmerken van een crisisplan/crisiskaart
zijn en voor wie een crisisplan/crisiskaart bedoeld is. Dit document wordt verder onderbouwd
door verwijzingen naar relevante wetenschappelijke ontwikkelingen en naar relevante maatschappelijke ontwikkelingen.

Draagvlak
Dit basisdocument crisiskaart zal worden voorgelegd aan de besturen de NVvP, het NIP, V&VN, SPV en GGZ NL zodat het draagvlak voor een crisiskaart wordt geŽxpliciteerd. Hieraan wordt vorm gegeven via de onderschrijving van een gezamenlijke verklaring. Een verklaring waarmee partijen het basisdocument crisiskaart onderschrijven en zich uitspreken over structurele financiering en implementatie van een crisiskaart.

Brief oordeel Erkenningscommissie good practices langdurige ggz

Basisdocument                                  
                       
Verklaring, getekend op 19 juli 2013

Persbericht

Crisiskaart voorbeeld 

               

Laatst bewerkt op: 24-11-2014 9:34