MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Deelnemers FABuleus

GGZ Mondriaan uit Heerlen, Parnassia Groep Regio haaglanden en GGZ Centraal uit Amersfoort zijn betrokken bij het project FABuleus.

Met trainingen en bijeenkomsten worden familieleden en professionals uit de deelnemende organisaties getraind om als team, na het project, zelfstandig de drie modules van FABuleus te geven aan professionals in de eigen ggz-instelling. In die modules staan het familieperspectief en de ervaringen van familie centraal. Met de deskundigheid van de professional en de ervaringen van cliŽnten vormen de ervaringen en de kennis van familie het derde punt in de triadische samenwerking.

Werkgroep

Een werkgroep, bestaande uit: Irene Havermans (directeur Volwassenenzorg), Karin van den Berg (voorzitter van de familieraad), Marcel Hilwig, (psychiater en manager), Johan Brugmans (opleidingen), Jacintha Geerkens (ondersteuner van de familieraad) en Josť Laheij, projectleider FABuleus begeleidt het project bij Mondriaan.

Meer informatie of contact?

Familieraden, hulpverleners en/of management van GGZ instellingen die graag meer willen weten over het project FABuleus of interesse hebben om deel te nemen, kunnen contact opnemen met Josť Laheij, of 06-48 28 15 01.

Laatst bewerkt op: 13-3-2015 16:28