MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Nieuws

Terugblik Werkconferentie 7 maart 2017

Fotoverslag
Verslag werkconferentie
Presentatie Josť Laheij
1000 cadeautjes (door Tilly Gerritsma)
Presentatie Henk Fox toon HTML-versie van het document
Presentatie Wil Buntinx
Lied Carolien Cuijpers

3 oktober 2016

Mondriaan: twee FABteams getraind!

Speciaal hiervoor opgeleide docenten hebben aan twee teams van beschermd wonen, een team uit Heerlen en een uit Brunssum, de Fabuleus-trainingen gegeven. In totaal ging het om 21 professionals. De cursus was opnieuw een ‘eyeopener’ voor de deelnemers; de ervaringsverhalen maakten veel indruk en uit de evaluatie van de training bleek dat de deelnemers zich er meer van bewust zijn geworden dat een cliŽnt een leven heeft gehad voor de opname, dat familie dť brug naar de samenleving is voor de cliŽnt en dat het belangrijk is om door de ogen van de familie te leren kijken. 

De cursus leverde niet alleen bewustwording op, maar ook actie: deelnemers gaven o.a. aan actiever op zoek te gaan naar familieleden van cliŽnten om hen erbij te kunnen betrekken, om in het vervolg altijd bij eerste contact familie uit te nodigen en plannen te maken om te opgedane kennis te delen in het eigen team.  

Aan het einde van de cursus ontvingen de cursisten een bewijs van deelname en de docenten hun certificaat 'docent Familie als Bondgenoot'. 

De ervaringen van Jeanette (moeder van twee zoons) en Mici (professional) met het FABuleus-project leest u hier.


Parnassia

Ook in Panassia is een FABteam actief geweest. De opgeleide professionals, familie-ervaringsdeskundigen (FED) en client-ervaringsdeskundige hebben 14 professionals van het team KCAP Klinisch Centrum Acute Psychiatrie) getraind in de drie modules van FABuleus.

In de evaluatie kwam naar voren dat het een zinvolle training was voor de deelnemers. De ervaringsverhalen van familie en cliŽnt werden op sommige momenten als confronterend ervaren en riepen soms zelfs schaamte op bij de professionals. Nergens was het veroordelend, want iedereen werkt vanuit de beste bedoelingen, maar het was wel herkenbaar. Verder kwam naar voren dat er in de dagelijkse praktijk soms te gemakkelijk voorbij wordt gegaan aan familie, dat de werkwijze en houding richting familie vaak verbetering kan gebruiken en dat helemaal niet zo ingewikkeld is om dat te realiseren. De privacywetgeving hoeft geen belemmering te zijn: er zijn talloze mogelijkheden -op de menselijke maat - om met familie aan de slag te gaan. 

Na afloop ontvingen ook hier de docenten professionals (4 FED's en 1 CED) een certificaat voor docent FAB en de deelnemers kregen een deelnamecertificaat. Naast de trainingen in het project FABuleus geven de opgeleide docent professionals, docenten FED (familie-ervaringsdeskundigen) en de docent CED (cliŽntervaringsdeskundige) lessen bij meer dan 25 verkorte FABcursussen in de regio Rijnmond. 


GGz Centraal

Bij GGz Centraal is in Flevoland gestart met de uitvoering van het project FABuleus. Er is een werkgroep gevormd met daarin Jorien van Boven (intern projectleider FABuleus), Arjan de Valk (aandachtsfunctionaris familiebeleid GGz Centraal), Ruud Smit (bedrijfsvoering), Natasja (CliŽntenraad Flevoland), Gerard Meijer (teamleider), Marijke (Familieraad Flevoland), Dianne den Hartog (Innova het instituut voor opleiden, onderzoek en innovatie) en Josť Laheij (landelijk projectleider FABuleus).

Na werving en een informatiebijeenkomst in juli hebben zes cliŽnten aangegeven de cursus te willen volgen tot CED-docent FAB. Deze cursus staat voor september/oktober gepland.
Op de informatiemiddag voor familie hebben vier familieleden zich opgegeven voor de opleiding tot FED-docent FAB en een aantal denkt hier nog over na. De training docent-familieleden vindt plaats in september/oktober.
In de cursus docent-professional FAB zijn 12 professionals actief. Als eerste stap in hun opleidingstraject hebben zij de drie basismodules van FABuleus gevolgd. Ook bij hen maakten de ervaringsverhalen grote indruk, werkten ze inspirerend, en maakten ze ook schaamte los. Ze willen nu nog harder aan de slag met FABuleus modules bij GGz Centraal. Het vervolg van de opleiding voor de professionals is in het najaar.

Eind oktober zijn alle opleidingen voltooid, waarna de uitvoering van FABteams in november 2016 kan starten.

---------------------

2 oktober 2015

Parnassia

  • In Den Haag zijn de trainingen voor familie en professionals afgerond. Vijf familieleden zijn door ervaringsdeskundige familieleden van FAB West (Familie als Bondgenoot West) opgeleid tot ervaringsdeskundigen. Zij hebben geleerd om hun ervaringsverhaal in te zetten in trainingen en het gesprek aan te gaan met professionals.
  • Tien professionals van Parnassia zijn getraind door de professionals van FAB Eindhoven. Zij hebben de basistraining van FABuleus en de lessen didactiek gevolgd en zijn nu klaar voor de try-out, het oefenen met zelf lesgeven.

Mondriaan

  • Ook in Mondriaan zijn de trainingen afgerond. Vier familieleden en vijf professionals hebben de basistraining gehad om zelf FAB-trainingen te geven. Professionals van FAB Eindhoven hebben de professionals opgeleid en familie-ervaringsdeskundige docenten van FAB hebben de familieleden opgeleid. De try-out is op 19 november.

  • Familieleden van cliŽnten die zorg krijgen bij Mondriaan hebben meegedaan aan trainingsbijeenkomsten, waarbij ze hun ervaringsverhalen hebben opgeschreven en aan elkaar hebben gepresenteerd. De bijeenkomsten zijn door de familieleden heel positief geŽvalueerd. Enkele teksten uit de evaluaties: "Fijn dat familie serieus genomen wordt."; "Delen van de ervaringen, het zien van de overeenkomsten en de noodzaak om werkers in het veld voor te lichten."; "Fijn om deel te nemen; een warm bad."; "Door het delen wordt nog duidelijker dat ‘ziek zijn’ iets van het hele gezin is en niet alleen de cliŽnt treft."

GGZ Centraal

  • De werving van familie en professionals is in volle gang, het doel is om in het najaar van 2015 te starten met de trainingen.

Meer informatie
Meer over FABuleus op deze website

Contact
Familieraden, hulpverleners en managers van ggz-instellingen die graag meer willen weten over het project FABuleus kunnen contact opnemen met Josť Laheij, of (06) 48 28 15 01.

 


 

Laatst bewerkt op: 5-7-2017 18:10