MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Wat is FABuleus?

FABuleus heeft als doel om familiebetrokkenheid in GGZ-instellingen in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland te versterken. Tussen mei 2013 en december 2015 - de looptijd van het project - gaan we bestaande werkwijzen, zoals de FAB trainingen en de Triadekaart, uitwerken, verbinden en onderzoeken.

Het is de bedoeling dat GGZ instellingen na afloop van het project in staat zijn om zelf professionals te trainen in de omgang met naastbetrokkenen van cliŽnten.

Voor wie is FABuleus?

In het project richten we ons op GGZ organisaties in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. Van de deelnemende organisaties wordt een beperkte financiŽle bijdrage gevraagd en een bijdrage in natura (denk aan vergaderruimte, catering, etc.). Naast enthousiasme voor het project is het belangrijk dat GGZ-instellingen familiebetrokkenheid onderschrijven en de intentie hebben ook in de toekomst actief te werken aan triadisch werken.

Van FABuleus mag verwacht worden dat we oog hebben voor een goede aansluiting bij bestaande wensen en beleid in de organisatie.

Trainingen om zelfstandig FAB trainingen te geven

In het project worden familieleden, cliŽnten en hulpverleners, zoals psychologen/psychiaters, verpleegkundigen/trainers, SPV’ers en trainers van interne opleidingen, getraind om zelfstandig de FAB trainingen te geven.

Om dat doel te bereiken zijn de volgende stappen nodig:

  • Training verwanten en cliŽnten: verwanten en cliŽnten worden uitgenodigd om deel te nemen aan het project. Zij worden vervolgens getraind in de vaardigheden die zij nodig hebben om een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan de FABtraining voor hulpverleners.

  • Training hulpverleners: Familieleden en cliŽnten geven samen met een professionele trainer de FAB training aan hulpverleners in GGZ instellingen. Ook het management wordt betrokken bij de trainingen. De ervaringsverhalen van naastbetrokkenen vormen de basis van de training. Het doel van deze training is dat hulpverleners een beter inzicht krijgen in wat de omgang met een familielid met psychiatrische problemen betekent voor de familie, en de gevolgen daarvan voor hun dagelijks leven., Daarnaast verwerven de hulpverleners kennis over de wijze waarop door samenwerking met familie in de triade vorm gegeven kan worden aan het herstel van de cliŽnt.

  • Train the trainers’ trainingen voor professionals: Deze ‘train the trainers’ cursus stelt hulpverleners in staat om met familieleden en cliŽnten zelfstandig de FABtraining te geven.

  • De FABteams die bestaan uit cliŽnten, familieleden en hulpverleners zijn getraind in het geven van FABtrainingen en zullen binnen het project minimaal een training zelfstandig uitvoeren. De FABteams zijn cruciaal voor de borging en verdere verspreiding van de FABtrainingen na het project, als middel om de rol van de familie in de GGZ zorg te versterken.

Onderzoek naar FABtrainingen

Er wordt in het project onderzoek gedaan naar de effecten van de trainingen. We vragen ons af:

  • Of de trainingen een positieve bijdrage leveren aan veranderingen van opvatting bij de hulpverleners over de rol van familie in de triade.
  • Of er meer contact is tussen familie en hulpverleners.
  • Of de FABteams werken.
  • Wat belangrijk is om de teams goed te laten functioneren.
  • Welke randvoorwaarden belangrijk zijn om in GGZ organisaties te werken met de FABtrainingen.

Meer informatie of contact?

Familieraden, hulpverleners en/of management van GGZ instellingen die graag meer willen weten over het project FABuleus of interesse hebben om deel te nemen, kunnen contact opnemen met Josť Laheij, of 06-48 28 15 01. 


Laatst bewerkt op: 9-10-2015 16:11