MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Project: vraagsturing

Onder de titel 'Werken aan Vraagsturing' worden drie voucherprojecten uitgewerkt. Daarbij staat
de inbreng van cliŽnten & familie centraal.
De projecten worden door de lidorganisaties
van het Landelijk Platform GGz en onder leiding van externe projectleiders uitgevoerd.

Ehealth

Met dit driejarig project krijgen we zicht in de eHealth-toepassingen die er in de ambulante zorg worden ingezet, weten we wat werkt en voor wie en welke bijdrage dit levert aan empowerment en zelfmanagement van cliŽnten en naasten met een psychische kwetsbaarheid.

Kansen op werk

Met dit drie jarig project gaan we jongeren en volwassen met een psychische aandoening via een werkervaringsplaats naar betaald werk begeleiden. Daar focust het project Kansen op werk zich op.

Kwaliteit en implementatie van vraagsturing

Om de uitdagingen in de geestelijke gezondheidszorg aan te kunnen zijn nieuwe zorgconcepten nodig, waarbij vormen van vraagsturing een rol spelen. In het project Kwaliteit en implementatie van vraagsturing zoeken cliŽnten- en familie-organisaties met de ggz-instellingen naar nieuwe concepten. Zij maken daarbij gebruik van bestaande inzichten en materialen maar daarnaast worden ook ervaringsverhalen ingezet.  

Laatst bewerkt op: 16-1-2015 13:09