MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Kansen op werk

Werkervaringsplaatsen voor mensen met een psychische aandoening

Kansen op werk biedt ondersteuning aan jongeren en volwassen met een psychische aandoening die graag weer aan het werk willen. Wij proberen hen via een werkervaringsplaats naar betaald werk toe te leiden, liefst binnen cliŽntenorganisaties maar andere plaatsen zijn ook mogelijk.

Ervaring opdoen bij cliŽntenorganisaties met kennis van ggz-problematiek 

Het unieke van de werkervaringsplaats binnen dit project is dat mensen ervaring opdoen bij een ggz-cliŽntorganisatie waar men bekend is met hun ggz-problematiek. Dit kunnen ook werkervaringsplaatsen buiten ggz-cliŽntenorganisaties zijn, bijvoorbeeld bij patiŽntenorganisaties en commerciŽle organisaties. Behalve werkbegeleiding krijgen deelnemers een maatje, waardoor ook persoonlijk- en soms lotgenotencontact is ingebouwd.

Training Weer aan het werk...!

Kandidaten met een werkervaringsplaats volgen de landelijke training en coaching Weer aan het werk…! Dit is een training met gelijkgestemde mensen. De training wordt gegeven door Brigitte de Kinderen van Projectmanagement en trainingen en Eric Bolwerk van Stimulans Advies & Training.

Voorbeelden werkervaringsplaatsen 

Voorbeelden van werkervaringsplaatsen zijn: Secretariaatmedewerker, Receptionist, Beleidsmedewerker, Communicatiemedewerker, Medewerker lotgenotencoŲrdinatie, P&O-medewerker, Projectassistent, Medewerker databank projecten, Medewerker info en klachtenopvang, Medewerker kunstveiling en Isolatiemonteur. Het gaat niet specifiek om het ontwikkelen van ervaringsdeskundigheid binnen instellingen, ook al sluiten we dit niet uit. Per werkervaringsplaats wordt een vacature opgesteld.

Projectleider

Marja de Kinderen 

 

Tussenresultaten project

Infographic Kansen op werk (Werken aan Vraagsturing) svz tm 2014

Meer informatie

Meer over het project: kansenopwerk.nl
Meer over de training Weer aan het werk…!: kansenopwerk.nl/training
Meer over het krijgen of aanbieden van een werkervaringsplaats: kansenopwerk.nl/werkervaringsplaats

Contact

Wilt u meer informatie of wilt u een werkervaringsplaats krijgen of aanbieden? Mail dan naar of bel op dinsdag of donderdag met projectassistent Sandra Boon: 020 6948050

Laatst bewerkt op: 1-5-2015 16:18