MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Kwaliteit

Projectleider
Jacqueline Neijenhuis


 

Kwaliteit en implementatie van vraagsturing

Met dit project zetten de 15 cliŽnten- en familieorganisaties in de ggz zich in voor kwaliteit en implementatie van vraagsturing. De cliŽnten- en familieorganisaties werken samen met zorgaanbieders aan nieuwe concepten voor vraaggestuurde zorg. Door vraagsturing willen de we kwaliteit van zorg verhogen.

Ervaringsverhalen

Bent u cliŽnt in de ggz, betrokkene of zorgverlener? Laat u dan inspireren door de persoonlijke verhalen van cliŽnten in de ggz en hun familieleden, over thema's als herstel, passende zorg en de rol van de familie. U vindt de verhalen via www.vraagsturingindezorg.nl.

Doelstellingen

  • Ontwikkelen van een visie voor zorg die beter aansluit op cliŽnten- en familiewensen
  • Nieuwe zorgconcepten in co-creatie ontwikkelen voor vraaggestuurde zorg

Wat is vraagsturing?

In dit project verstaan we onder vraagsturing een proces van co-creatie waarbij cliŽnten- en familieorganisaties meedenken over de vormgeving van het zorgaanbod. Hierdoor zal de expertise van de professionele behandelaren en zorgverleners samensmelten met de ervaringsdeskundigheid van cliŽnten en familieleden. Door deze interactie worden cliŽnt en familie meer als onderdeel van het proces gezien. Door visies te delen, strategieŽn af te stemmen en voor te bouwen op elkaars succes, willen de samenwerkende cliŽnten- en familieorganisaties een doorbraak forceren.

Aanpak en stand van zaken

Als uitgangpunt voor vraagsturing worden bruikbare criteria voor goede zorg ontwikkeld vanuit ervaringen van cliŽnten/familie. Hierdoor kan de zorg beter rekening houden met de behoefte van de cliŽnten/familie. Eind 2014 worden de criteria opgeleverd.

Een andere belangrijke bouwsteen voor het project betreft het verzamelen en ontsluiten van ervaringskennis. In 2014 is met 64 cliŽnten en familieleden gesproken over de thema’s ‘bejegening naar betrokkenen, hulp op weg naar herstel en passende rol van betrokkenen’. De verzamelde ervaringsverhalen worden begin 2015 op deze website geplaatst.

Om vraagsturing handen en voeten te geven werken de cliŽnten- en familieorganisaties samen met zorgaanbieders aan nieuwe vraaggestuurde zorgconcepten. Dit vindt plaats in vijf proeftuinen die allen op hun eigen wijze aan de slag gaan met wensen voor zorgverbeteringen voor een bepaalde doelgroep of afdeling. Er wordt gewerkt naar een manier van zorg verlenen vanuit de behoefte van de cliŽnt en familie. Het doel van de proeftuinen is het verwerven van inzichten, deze kennis op te halen en ontsluiten ten behoeve van bredere implementatie van vraagsturingsprojecten.

In mei 2015 is de Basisset kwaliteitscriteria GGZ vanuit cliŽnten- en familieperspectief verschenen. Het beschrijft de wensen en eisen van cliŽnten en hun naasten t.a.v. de geestelijke gezondheidszorg in de gehele keten. De nadruk ligt bij de kracht en de regie van mensen. Uitgangspunt is herstelgerichte zorg en dat is daarmee een opdracht voor de werkers in de GGZ.

Basisset Kwaliteitscriteria GGZ vanuit cliŽnten- en familieperspectief (versie 9 juli 2015)

Planning

Planning project Kwaliteit en implementatie van vraagsturing.

Resultaten

Tussenresultaten project
Kwaliteit en implementatie van vraagsturing svz tm april 2015
Infographic Kwaliteit (Werken aan Vraagsturing) svz tm 2014

Flyers
Proeftuin Inforsa (december 2014) 
Proeftuin Inforsa eerste resultaten (april 2015) toon HTML-versie van het document

Artikelen
Zaaien en oogsten (december 2014)

Presentaties
Presentatie SKLF (mei 2014)


Volg ons

       

Meer weten?

Heeft u een vraag of opmerking? Neem dan contact op met de projectleider Jacqueline Neijenhuis:  en 0641462968.

Laatst bewerkt op: 24-8-2015 16:42