MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Zelfmanagement en herstel

Projectleider: Marieke Wollaars,
Start: januari 2015

De ggz verandert: de ambulantisering, beddenreductie, en besparingen in de zorg vragen om een ‘GGZ nieuwe stijl’: meer in de wijk, meer zelfstandig en met minder hulp. Daarnaast is er de wens, ťn noodzaak, vanuit de cliŽnten- en familiebeweging om meer de nadruk te leggen op zelfmanagement, eigen regie, herstel en herstelondersteunende zorg. Dit vraagt om een cultuuromslag.

Bevorderen zelfmanagement en herstel in de ggz

Het Stimuleringsprogramma Zelfmanagement en herstel is opgezet om de bewustwording van hulpverleners en cliŽnten te vergroten en hen toe te rusten om met deze veranderingen om te gaan. Het doel van het programma is het bevorderen van zelfmanagement en herstel in de ggz. Binnen het programma gaan we in 2015 samen met de branche- en beroepsverenigingen aan de slag. De Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg en andere producten van het LPGGz helpen daarbij.

Hoofdlijnen stimuleringsprogramma Zelfmanagement en herstel

 

1. Uitgebreide informatievoorziening
We informeren zorgaanbieders, hulpverleners en cliŽnten over hoe zij zelf bij kunnen dragen aan zelfmanagement en herstel. Daarvoor inventariseren we werkwijzen, methodieken, randvoorwaarden en goede voorbeelden vanuit cliŽnt- en familieperspectief. Deze informatie presenteren we op een website, waar hulpverleners ook aan de hand van met een zelftest kunnen kijken hoe goed zij al werken aan zelfmanagement en herstel met hun cliŽnten.

2. Bijscholingsaanbod voor beroepsgroepen
In samenwerking met de beroepsgroepen ontwikkelen we bijscholingsaanbod voor hulpverleners in de ggz, gericht op anders werken en denken richting zelfmanagement en herstel.

3. (Door)ontwikkeling en inzet van online hulpmiddelen
We bieden professionals, cliŽnten en familie tools bij de (door)ontwikkeling en inzet van online hulpmiddelen. Hiervoor wordt de visie op online hulp vanuit cliŽnt- en familieperspectief als uitgangspunt gebruikt. Hierin staat wat voor cliŽnten en familie belangrijk is bij de ontwikkeling, doorontwikkeling en inzet van online hulpmiddelen.

4. Keuzeondersteunende informatie
We ontwikkelen een website (kiezenindeggz.nl) waarmee cliŽnten ondersteuning kunnen vinden, die het beste aansluit bij hun wensen en behoeften. Op de website kun je hulpverleners selecteren bij jou in de buurt, en de ervaringen met hen van andere cliŽnten lezen. 

Meer informatie

Producten

Laatst bewerkt op: 27-7-2015 11:14