MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Producten

In 2013-2014 heeft het LPGGz binnen het project Zelfmanagement en passende zorg, verschillende producten ontwikkeld. Deze producten staan aan de basis van het Stimuleringsprogramma Zelfmanagement en herstel.

Programma’s van Eisen

De Programma's van Eisen zijn samengesteld op basis van input van cliŽnten en naasten. Hierin staat wat voor cliŽnten en familie nu echt belangrijk is in de zorg. Dit vormt de basis voor de bevordering van de inzet van ervaringskennis in praktijk en beleid.
Programma’s van Eisen (pdf)

CliŽntgroepen

Mensen die voor het eerst bij de huisarts komen met psychische klachten, hebben andere wensen en behoeften dan mensen die al langer in een zorgtraject zitten. Dit vraagt ook om andere benaderingen. Daarom heeft het Landelijk Platform GGz ervoor gekozen om te werken met vier verschillende cliŽntgroepen.
CliŽntgroepen

Bouwstenen 

De Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg zijn uitgangspunten voor het leveren van passende zorg, die zo veel mogelijk een beroep doet op de zelfredzaamheid van mensen met psychische problemen.

Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg (pdf)
Samenvatting Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg (pdf)
Waaier Werken aan zelfmanagement en passende zorg (pdf)

Toetsing Bouwstenen: eindrapportage en filmpjes 

In het project Zelfmanagement en passende zorg hebben we de Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg in vijf Proeftuinen in de praktijk getoetst. De resultaten van de toetsing zijn terug te vinden in eindrapportage. Daarnaast zijn van de Proeftuinen filmpjes gemaakt om te laten zien hoe in de praktijk met de Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg wordt gewerkt.

Eindrapportage zelfmanagement en passende zorg
Filmpje GGZ op maat in de huisartsenpraktijk
Filmpje Digitaal cliŽntenportaal verbetert intake
Filmpje PsyNet, voor afgestemde zorg
Filmpje Werk/dagbesteding biedt nieuw perspectief aan ggz-cliŽnten
Filmpje Woonbegeleiding versterkt ggz-cliŽnten

Laatst bewerkt op: 15-1-2016 16:55