MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Projecten: actueel

Actuele projecten

Hier vindt u een overzicht van alle actuele projecten van het LPGGz.
Alle projecten worden uitgevoerd in samenwerking met lidorganisaties,
regionale cliŽntenorganisaties, brancheorganisaties, zorgaanbieders,
zorgverzekeraars en overige relevante veldpartijen.
FABuleus 
FABuleus heeft als doel om familiebetrokkenheid in ggz-instellingen in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland te versterken. Tussen mei 2013 en december 2015 - de looptijd van het project - gaan we bestaande werkwijzen, zoals de FAB trainingen en de Triadekaart, uitwerken, verbinden en onderzoeken. Het is de bedoeling dat GGZ instellingen na afloop van het project in staat zijn om zelf professionals te trainen in de omgang met naastbetrokkenen van cliŽnten.

Open voor werk 
Werk of dagbesteding vinden is voor (ex-)cliŽnten vaak extra moeilijk. Werkgevers en cliŽnten zijn niet altijd bekend met
elkaars mogelijkheden. Bovendien staat stigma beide partijen 
in de weg. Daardoor blijft er veel arbeidspotentieel onbenut. 
Dit nieuwe landelijk projecte brengt cliŽnten, werkbemiddelaars
en werkgevers dichter bij elkaar. (tot eind 2014)

Ketenzorg jeugd + kennistrein
Werken aan de toekomst van ggz-jongeren. Hoe doe je dat?
Wat zijn de beste behandel-opleiding-werkcombinaties? 
Hoe regel je dat als behandelaar? Boek de kennistrein
en u leert in twee dagen best practices kennen en tailormade
oplossingen voor knelpunten. (tot medio 2013)

Samen sterk zonder stigma
Circa 1 miljoen Nederlanders hebben te maken met ggz-    
problematiek. Het hebben van geestelijke problemen lijkt
wel menselijk. Raar dat er dan nog steeds een stigma op rust.
Wie durft voor zijn depressie uit te komen? Of voor een
psychotische episode? Dat kan & moet anders!

Sterren in de ggz
Welke ggz-instelling of zorgaanbieder 'doet' het goed
volgens ggz-cliŽnten en familie? Welke verzekeraar heeft
ťcht hart voor de ggz-cliŽnt? Hoe maak je als instelling of
organisatie kans om dit cliŽntenkeurmerk te winnen?

Meld je zorg in de ggz  
Meld je zorg in de ggz is een meldpunt voor vragen en klachten
over het zorgstelsel; de AWBZ, ZVW en WMO. We verzamelen
vragen en klachten waarmee we naar instanties en overheden
gaan om de wet- en regelgeving ten gunste van ggz-cliŽnten te
veranderen. Ook worden via Meld je zorg enquÍtes & polls uitgezet. 

Zorginkoop
Als zorgverzekeraars en zorgaanbieders weten wat cliŽnten
nodig hebben, kan de zorg beter worden afgestemd. Maar hoe
krijg je cliŽnten met zorgverzekeraars en zorgaanbieders in
een gelijkwaardig ťn effectief gesprek om tafel?

Voucherprojecten
Het Landelijk Platform GGz werk samen met lidorganisaties
aan zogenaamde voucherprojecten. Hierin worden taken en
verantwoordelijheden onderling verdeeld.

Afgesloten projecten

(O)ggz-spiegel 
Zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen is vaak nog 
onderbelicht bij gemeenten. Het LPGGz houdt de gemeentelijke 
WMO-loketten een spiegel voor. De cliŽntvriendelijkste
gemeente wint een prijs! (tot medio 2012)  

Richtlijn Borderline
Voldoet de richtlijn persoonlijkheidsstoornissen in de praktijk?
Samen met Stichting Borderline vragen we bij 10 ggz-instellingen
hoe cliŽnten, naasten ťn hulpverleners de richtlijn ervaren. 
(tot eind 2011)

Ketenzorg
Als je langdurig ggz-cliŽnt bent is het handig te weten waar je
allemaal terecht kunt in de perioden dat je niet bent opgenomen.
Successen worden in kaart gebracht en verspreid. 
(tot begin 2011)

CliŽntondersteuning
Waar zitten de organisaties die ggz en oggz-cliŽnten ondersteunen? 
Hoe doen ze dat? Krijgen ze de erkenning en financiŽle middelen 
die ze verdienen? Biedt ketenzorg houvast voor (o)ggz-cliŽnten?
(tot voorjaar 2010)

Jeugdmonitor 
Gezinnen met kinderen met psychiatrische problematiek 
worden nogal hard getroffen door de bezuinigingen in de ggz.
Wat zijn de gevolgen? (afgerond in voorjaar 2010)


 

Laatst bewerkt op: 9-10-2015 16:22