MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


sterk tegen stigma

Samen Sterk tegen Stigma: een heldere boodschap

Een landelijk project met een groot maatschappelijk belang;
dat is Samen Sterk tegen Stigma. De stichting staat voor de uitdaging om discriminatie, taboe en vooroordelen van en
over mensen met ggz-problematiek om te buigen. Hoe gaat
Samen Sterk tegen Stigma dat doen de komende jaren?
 

 

Hardnekkige misvattingen
In de samenleving bestaan vele misvattingen over mensen met psychische problemen
en/of psychiatrische aandoeningen of ziekte:

 • mensen met psychische problemen zijn gewelddadig en gevaarlijk
 • mensen met psychische problemen zijn arm en minder intelligent
 • mensen met ggz-problematiek kunnen niet werken
  • mensen met ggz-problematiek zijn onbetrouwbaar
  • mensen met ggz-problemen verwaarlozen zichzelf
  • mensen met ggz-problemen kunnen wel maar willen niet
  • psychische problemen worden veroorzaakt en instandgehouden door persoonlijke zwakte
  • psychische problemen kunnen niet worden behandeld
  • psychische aandoeningen zijn ongeneeslijk: eens gek, altijd gek 
  • psychische of psychiatrische problemen zijn zichtbaar: je kunt het aan 'ze zien'

Aanpak
Samen Sterk tegen Stigma staat voor de uitdaging om de komende vier jaar beeldvorming, houding ťn gedrag van de maatschappij ten aanzien van mensen met ggz-aandoeningen 
te veranderen. Feiten en ervaringsverhalen worden verspreid om het overheersende negatieve beeld naar een realistischer beeld bij te stellen. Ervaringsdeskundigen worden als ambassadeurs ingezet bij activiteiten. Sleutelorganisaties worden gevraagd om actief en aantoonbaar stigma tegen te gaan door bijvoorbeeld samen met mensen met een psychische aandoening 
projecten uit te voeren. De Stichting zal ook aansluiting zoeken bij andere partijen om
gezamelijk initiatieven te ontwikkelen.

Stigma & discriminatie de wereld uit
Projectleider Gerdien Rabbers; ‘Het is niet makkelijk iets te doen aan stigma, maar er zijn wel succesvolle buitenlandse interventies bekend. De meest effectieve manier van stigma-bestrijding is direct contact tussen mensen mťt
en zůnder psychische stoornis. Ook het constant herhalen van de boodschap, cliŽnten actief betrekken en gericht schieten op verschillende doelgroepen draagt bij aan stigmabestrijding.'

Open voor werk: stigmabestrijding op arbeidsmarkt
Het Landelijk Platform GGz voert naast SStS een 'zuster-project' uit:
'Open voor werk'. Hierin staat stigmabestrijding op de arbeidsmarkt
centraal. Het Landelijk Platform GGz richt zich daarbij op gemeenten, werkaanbieders, re-integratiebureuas en cliŽnten. Om de alliantie en doelstelling tussen beide projecten te zichtbaar te maken heeft Open
voor werk een soortgelijk logo gekregen. Beide projecten versterken
elkaar zo visueel ťn inhoudelijk.

Meer weten?
Bel of mail Gerdien Rabbers, directeur Stichting Samen Sterk tegen Stigma
op 06-3332 0756 of mail:  

Meer lezen?
www.samensterktegenstigma.nl 
www.watdoejij.org 
Radio 1: Het ggz-stigma, uitzending 19 maart 2013
Week van de psychiatrie: thema stigma 18 t/m 23 maart 2013
Inzetten op een brede maatschappelijke anti-stigma beweging
 ggz-nieuws, 25 maart 2013
Nieuwsbrief januari 2012
Artikel PSY 'We moeten de stoornis bestrijden maar ook het stigma', mei 2012 

Initiatiefnemers
Landelijk Platform GGz, GGZ Nederland, Nederlandse Vereniging van Psychiaters,
Fonds Psychische Gezondheid.

Laatst bewerkt op: 29-3-2013 10:37