MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


cliŽntondersteuning - 2010

Het steunpunt ggz - een onmisbare schakel


Waarom dit project?

Het LPGGz en VO!CE (sinds 3 maart 2011 opgegaan
in Geestkracht) zetten zich al jaren in voor een betere cliŽntondersteuning in de ggz. Wij pleiten voor een betere organisatie, structurele financiering en erkenning van de ggz-steunpunten. Ggz-steunpunten zijn onschatbare bronnen van ervaringsdeskundigheid en empowerment.
Zij weten vaak (met succes!) de juiste doelgroepen te bereiken. Bij het ministerie van VWS is deze boodschap ook doorgedrongen. VWS oriŽnteert zich momenteel op een eigen visie op cliŽntondersteuning en op de toekomst van MEE-organisaties. Tegen deze achtergrond hebben
we subsidie gekregen voor het kortlopende project 'cliŽntondersteuning ggz’.

Wat hebben we gedaan?
• Een quickscan uitgevoerd onder 21 RCO's 
• Aanbevelingen geschreven voor relevante partijen
• Succesvolle praktijken geanalyseerd
• Voorlichting gegeven aan gemeenten, ggz-steunpunten en MEE-organisaties.

Wat hebben we gerealiseerd?
Factsheet 'Het ggz-steunpunt'februari 2011
Rapport 'ggz cliŽntondersteuning op de kaart'april 2010.
Bijbehorende aanbevelingsbrief aan minister Klink.

Looptijd project
Start: het najaar 2009 
Afronding: voorjaar 2010

Meer weten?

Laatst bewerkt op: 3-3-2011 14:51