MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


richtlijn borderline - 2012

De zorg kan niet beter. Of toch wel?

Naar schatting hebben 150.000 tot 200.000 mensen in Nederland een borderline persoonlijkheidsstoornis. Sinds 23 april 2008 bestaat er een richtlijn waar de zorg voor mensen met borderline aan moet voldoen.
De Stichting Borderline is bij de ontwikkeling daarvan betrokken geweest. Hoewel we blij zijn met de helderheid van de kwalitatief goede zorg is de volgende stap om te kijken of die richtlijn ook voldoet aan de wensen en behoeften van cliŽnten en naasten. Daarbij gaat het om
keuzevrijheid, inspraak en het betrekken van het netwerk van de cliŽnt.
Samen met lidorganisatie Stichting Borderline benaderen we 10 ggz-instellingen
die ambulante, deeltijd en/of klinische behandeling bieden aan mensen
met een borderline stoornis. Dit onderzoek loopt tot 2012.

Panelgesprekken
Per instelling worden op ťťn dag drie panelgesprekken gehouden: een met cliŽnten, een
met naastbetrokkenen en een met de hulpverleners. CliŽntvertegenwoordigers stellen het onderzoeksplan vast en bewaken de uitvoering. Bij de uitvoering worden ook cliŽnten
betrokken die zelf borderline hebben.

En dan...?
De resultaten worden in een vertrouwelijk rapport beschikbaar gesteld aan cliŽnten, cliŽnten-
en familieraden, Raden van Bestuur van de betreffende instellingen en andere belanghebbenden.
Toetsing en rapportage worden uitgevoerd door het LPGGz. Rapporten zijn vertrouwelijk en worden niet op deze site gepubliceerd. Sommige instellingen hebben de werving voor de panelgesprekken in eigen beheer uitgevoerd. Anderen hebben via het LPGGz posters en
flyers laten maken.

meewerkende ggz-instellingen
                                   
Arkin  2012     

Altrecht

2012  
Vincent van Gogh Limburg  31 januari 2012  poster flyer 
GGZ Midden Holland 20 sept.2011  poster  flyer
GGz Eindhoven  29 juni 2011   poster  flyer
Zon en Schild 30 mei 2011  eigen beheer   
Dimence 17 mei 2011  poster  flyer 
Pro Persona  maart 2011  eigen beheer   
       
       
       

 


 

Laatst bewerkt op: 9-7-2012 13:21