MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Projecten: extern

Externe projecten en samenwerkingsverbanden

Behalve het uitvoeren van eigen LPGGz-projecten nemen we ook actief deel
aan tal van externe projecten waarin wordt samengewerkt met uiteenlopende
partijen en organisaties. We brengen daar onze kennis en expertise ten aanzien
van ggz cliŽnten- en familie in. Zo versterken we de positie van cliŽnten, familie
en onze lidorganisaties. 
 


Top 10 onderzoeksvragen eetstoornissen

AVI = Aandacht voor iedereen! i.s.m. 10 ggz- en maatschapellijk georiŽnteerde organisaties

Samen Sterk tegen Stigma i.s.m. GGZ Nederland, NVvP en Fonds Psychische Gezondheid 

Veilige zorg, ieders zorg i.s.m. IGZ, VWS, NVvP en GGZ Nederland.  

Multidisciplinaire Richtlijnen Somatische screening en Leefstijl i.s.m. Trimbos-instituut

Helpt de ggz? ROM-project i.s.m. met LOC en GGZ Nederland

Alles Toegankelijk i.s.m. Vilans en VWS

Landelijke Stichting Familievertrouwenspersoon i.s.m. PVP                           

Depressie Vereniging m.b.v. Fonds Psychische Gezondheid

Landelijk cliŽntenpanel i.s.m. Trimbos-instituut 

Project Herstel en Burgerschap i.s.m. GGZ Nederland (afgerond 2010)

Goed Bezig! Successtories ggz-jongeren i.s.m. CrossOver (afgerond 2011)

Keuzemiddelen zorgzwaartepakketen i.s.m. zeven organisaties (afgerond in voorjaar 2010) 

Ggz-verkiezingsdebat i.s.m. PVP, Fonds Psychische Gezondheid, Skipr (28 mei 2010)

Eigen Kracht Conferenties ůůk voor ggz-cliŽnten i.s.m. LOC (afgerond in voorjaar 2010)

Website over zorgzwaartepakketten (afgerond in voorjaar 2010)

Training ondersteuning bij zorgzwaartepakketten, i.s.m. Trimbos
(afgerond in voorjaar 2010)

Congres Dwang voorbij de voordeur? i.s.m. NVvP (25 maart 2010)

AWBZ-voorlichting i.s.m. Kwadraad (afgerond in najaar 2009)

Voorlichting zorgzwaartepakketten i.s.m. Kwadraad (afgerond in 2008)
  

Laatst bewerkt op: 17-11-2016 14:48