MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


AllesToegankelijk

De samenleving is op veel plaatsen niet toegankelijk genoeg. Het komt nog steeds te vaak voor dat niet iedereen gebruik kan maken van producten, diensten, communicatie-middelen zoals websites, gebouwen, de openbare ruimte of het vervoer. Goede initiatieven zijn onvoldoende bekend en de informatie over toegankelijkheid is versnipperd. AllesToegankelijk is een landelijk informatiepunt en platform voor iedereen die meer wil weten over de toegankelijkheid van goederen en diensten. Het LPGGz zit in de stuurgroep van AllesToegankelijk en vertegenwoordigt daarmee ggz-cliŽnten en mensen in de maatschappelijke opvang. Want ook voor deze doelgroep blijven sommige deuren gewoon gesloten, niet alleen voor mensen met een fysieke of verstandelijke handicap. 

Opdracht
Vilans beheert het informatiepunt AllesToegankelijk. Het informatiepunt coŲrdineert en voert alle operationele taken uit rond de website en vraagbaak van AllesToegankelijk. Daarnaast werkt Vilans mee aan de doorontwikkeling van het informatiepunt. Ministerie van VWS, Directie Maatschappelijke Ondersteuning is de opdrachtgever. AllesToegankelijk duurt tot 2013.

Doelgroepen
Het informatiepunt is er voor iedereen die iets wil weten over toegankelijkheid. Via Alles Toegankelijk komen mensen met elkaar in contact, zodat zij ideeŽn opdoen om zelf of
samen met anderen te werken aan een betere toegankelijkheid van producten en diensten
Primaire doelgroepen zijn:

  • ondernemers in middelgroot, midden- of kleinbedrijf
  • beleidsmakers op lokaal en regionaal niveau
  • andere mensen - met of zonder beperkingen - die privť of in hun werk betrokken zijn bij de toegankelijkheid van de samenleving

Samenwerkingspartners
In AllesToegankelijk werken we samen met ondernemers, mensen met beperkingen, overheden en andere kennisorganisaties. 25 landelijke organisaties tekenden in 2009 de intentieverklaring, waaronder ook het LPGGz. 

www.allestoegankelijk.nl 
werkplan 2011 AllesToegankelijk

Laatst bewerkt op: 4-3-2011 12:51