MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Is iedereen veilig?

Is iedereen veilig?

Als je als ggz-cliŽnt gebruik maakt van zorg,
dan moet je erop kunnen vertrouwen dat die
zorg veilig is. Dat je de juiste medicatie op
tijd krijgt. Dat er alles aan wordt gedaan om incidenten te voorkůmen en dat er in de instelling 
een veilige sfeer heerst zonder angst of agressie. 
Dat geldt voor alle ggz-instellingen. Er worden 
dan ook veel afspraken gemaakt, protocollen en
richtlijnen ontwikkeld en beleid geformuleerd.

Landelijk patiŽntveiligheidsprogramma
Het LPGGz neemt sinds 2008 deel aan het patiŽntveiligheidsprogramma 'Veilige zorg, ieders
zorg'. Met het programma stimuleren we dat ggz-instellingen en ggz-cliŽnten zich bewust
worden van de risico’s en dat ggz-instellingen maatregelen nemen om die risico’s zo klein mogelijk te houden. Het LPGGz stimuleert de cliŽntenparticipatie binnen de instellingen en
zorgt ervoor dat er meer vanuit cliŽnt- en familieperspectief wordt gewerkt. We hebben zes speerpunten:

- agressie en grensoverschrijdend gedrag
- somatische complicaties
- suÔcidepreventie
- medicatieveiligheid
- dwang & drang 
- brandveiligheid

LPGGz-projecten
Het LPGGZ voert binnen het programma 'Veilige zorg, ieders zorg' een aantal deelprojecten uit:

- Handreiking PatiŽntveiligheid vanuit cliŽnt- en familieperspectief
- Normenkader PatiŽntveiligheid bij toepassing van Dwang
- Training PatiŽntveiligheid voor cliŽnten- en familieraden
- De inzet van ervaringsdeskundige auditoren
- Vergroten van zelfmanagement bij medicatie

Meer informatie
Het LPGGz trekt samen op met IGZ, VWS en de NVvP. Het project 'veilige zorg, ieders zorg' wordt gecoŲrdineerd door GGZ Nederland. Op de website www.veiligezorgiederszorg.nl staat
veel informatie die ook interessant is voor cliŽnten en familie. 

Contactpersoon LPGGz
Marieke Wollaars:

Laatst bewerkt op: 23-11-2012 16:51