MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Keuzemiddelen voor mensen met een zorgzwaartepakket

Leefplan en 'zorgTomTom' wijzen de weg

Zeven cliŽntenorganisaties hebben praktische instrumenten ontwikkeld voor mensen met een zorgzwaartepakket. Daarmee kunnen zij beter aangeven hoe persoonlijke zorg
moet worden ingevuld. Het samenwerkingsproject startte in 2009
en werd op 28 januari 2010 tijdens een symposium afgesloten. Staatssecretrais Bussemaker nam alle producten in ontvangst.
Wat is er allemaal gerealiseerd?

1. Vragen gebundeld
We hebben de vragen van cliŽnten over zorgzwaartepakketten verzameld. Deze vragen hebben we met de antwoorden gebundeld in de brochure  
ZZP, wat kan ik ermee?

2. Zorgplanner (īZorgTomTomī)
De Zorgplanner is een soort TomTom voor de 24-uurs zorg. Aan de hand van een vraag-
en antwoordspel kan een cliŽnt uitzoeken welke keuzes het beste bij hem passen. Een persoonsgebonden budget of zorg in natura? Thuis wonen of verhuizen naar een instelling? Daarnaast geeft de Zorgplanner extra informatie. Zo leert de cliŽnt al doende wat een PGB
inhoudt en hoe hij bezwaar kan indienen tegen een indicatie. Verder heeft de Zorgplanner
ook allerlei links naar relevante websites, zoals: kiesbeter.nl.

3. Leefplan
We hebben samen met cliŽnten een 'leefplan' gemaakt. Daarin kunnen cliŽnten opschrijven
wat zij belangrijk vinden in hun leven. Dat kunnen zij vervolgens gebruiken voor het gesprek
met de zorginstelling. Er zijn aparte brochures voor mensen in verpleeg- en verzorgingshuizen
en voor mensen in de geestelijke gezondheidszorg. Het leefplan kan ook digitaal ingevuld worden.

4. Eigen Kracht Conferenties
We hebben een proef gedaan om familie en kennissen meer te betrekken bij zorg
en ondersteuning van hun naaste. De proef richtte zich specifiek op ouderen en mensen
met een psychiatrische problematiek. Een medewerker van de Eigen Kracht Centrale
nodigt alle familie en kennissen van de cliŽnt uit. Samen kijken cliŽnt, familie en kennissen
naar oplossingen voor bepaalde praktische problemen. Zij stellen een gezamenlijk plan op
en verdelen de taken. Wat zij niet zelf kunnen doen regelt de zorginstelling. Het doel is
mensen zoveel mogelijk een zelfstandig leven te laten leiden maar dan met een goede
'zorgschil' erom heen.

5. Informatiebijeenkomsten zorgzwaartepakketten
We hebben informatiebijeenkomsten gegeven over het hoe en waarom van zorgzwaartepakketten.

6. Training
Medewerkers van MEE en de steunpunten ggz hebben een training ontvangen. Zo kunnen
zij samen cliŽnten met een psychiatrische problematiek beter ondersteunen.

7. Voorwaarden
We hebben voorwaarden benoemd voor een goede invulling van een zorgzwaartepakket voor mensen met een lichamelijke beperking.

Wie hebben de producten gemaakt?
Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad (CG-Raad), Landelijk Platform GGz (LPGGz),
LOC Zeggenschap in zorg, MEE Nederland, Nederlandse PatiŽnten Consumenten
Federatie (NPCF), Per Saldo en Platform Verstandelijk Gehandicapten (Platform VG). 
Het ministerie van VWS heeft het project gefinancierd.

Heeft u nog vragen?
Marthijn Laterveer: tel. 06 511 34 558 of e-mail
Nic Vos de Wael,

Laatst bewerkt op: 30-7-2010 14:21