MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Project Herstel en Burgerschap

Project Herstel en Burgerschap 

In Nederland wonen naar schatting 160.000 mensen met een ernstige chronische psychische aandoening. Zij leven vaak in een achterstandspositie qua gezondheid, wonen, relaties, werk, dagbesteding en zingeving. Investeren in het verbeteren daarvan is mogelijk ťn noodzakelijk. 
Om deze reden schreef GGZ Nederland het visiedocument 'Naar herstel en gelijkwaardig burgerschap

Zes ambitities
In dit visiedocument zijn zes ambities of doelstellingen beschreven waarin de ggz wil samenwerken met andere partijen om de levensomstandigheden en de positie van mensen
met een ernstige psychische aandoening te verbeteren:

  • Richtlijn conforme behandeling en zorg
  • Herstelconcept als leidend principe
  • Meer zicht op vraag en resultaat
  • Burgers met een ernstige psychische aandoening opnemen in lokaal participatiebeleid
  • Meer mensen aan het werk
  • Samenhang in de zorg door ketenfinanciering

Samenwerking en bijeenkomsten
Alle activiteiten worden aangestuurd door VWS, GGZ Nederland, LPGGz, VNG, MO-groep, Federatie Opvang en Zorgverzekeraars Nederland. De (achterbannen van deze) organisaties
gaan regelmatig in werkgroepen met de doelstellingen aan de slag. Zo organiseerde het LPGGz
in samenwerking met regionale cliŽntenorganisaties diverse goed bezochte bijeenkomsten
in 2010. Kernvragen: Wat vindt u nou herstel? Wat doet uw gemeente hieraan en wat laat uw gemeente liggen? En wat kun je zelf? (Een groot deel van de bevindingen zijn verwerkt in
het vijfde rapport van Meld je zorg met een bijlage speciaal voor gemeenten.)

Regionale ggz-cliŽntenbijeenkomsten
Eindverslag van de 5 werkconferenties - november 2010 + presentatie
Verslag bijeenkomst Leeuwarden i.s.m. AanZet - 23 sept 2010
Verslag bijeenkomst Gouda i.s.m. ZogMH - 9 sept 2010 en resultaat workshop
Verslag bijeenkomst Eindhoven i.s.m. Conquest - 14 juli 2010
Verslag bijeenkomst Heiloo i.s.m. De Hoofdzaak - 1 juli 2010
Verslag bijeenkomst Hengelo i.s.m. Trimaran - 29 juni 2010
Verslag bijeenkomst Utrecht i.s.m. diverse organisaties - 23 juni 2010

Meer weten?
Neem contact op met Nic Vos de Wael:
Handreiking Steunsystemen
Nieuwsbrieven over het Project Herstel & Burgerschap.
GGZ Nederland.

 


 

Laatst bewerkt op: 9-7-2012 13:22