MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Samen Sterk tegen Stigma

Landelijk samenwerkingsproject stigmabestrijding in de ggz

'Vooroordelen, onwetendheid, verlegenheid en angst kan buitensluiting door de maatschappij in de hand werken. Deze vaak hardnekkige misvattingen door
de omgeving worden door de meeste cliŽnten als nadeliger ervaren dan de aandoening zelf.'

Op 19 augustus 2011 is de stichting Samen Sterk tegen Stigma opgericht door
het Landelijk Platform GGz, GGZ Nederland, het Fonds Psychische Gezondheid
en de NVvP vanuit de verbindende overtuiging dat stigma in de ggz duurzaam
te bestrijden is. De belangrijkste succesfactoren daarbij zijn: herhaling van de kernboodschap,
mensen met een psychische aandoening betrekken en gericht verschillende doelgroepen te benaderen. De meest effectieve manier van stigmabestrijding is direct contact tussen mensen met ťn zonder psychische
aandoening.

Hoe gaan we dat doen?
Agenderen - Stigma op de maatschappelijke agenda zetten ťn houden.
Stimuleren - Organisaties rond werk, buurt en zorg stimuleren om stigmatisering tegen te gaan.
Verbinden -  Samenwerken met andere initiatieven.
Ambassaderen - Ervaringsdeskundigen betrekken om actief hun verhaal te vertellen.

Activiteiten najaar 2012
Het projectplan 'Stigma en werk' is klaar en er worden fondsen geworven voor de uitvoering. 
Samen Sterk tegen Stigma krijgt een eigen website en wordt actief op social media. Er komt
een bijeenkomst voor verschillende initiatieven in het land die iets aan stigmabestrijding doen.
Er komt een bijeenkomst voor (potentiŽle) ambassadeurs.

Internationaal
Op de website www.watdoejij.org worden de best werkende internationale antistigma-initiatieven  verzameld. Een site vol inspirerende en effectieve voorbeelden om mensen mťt en zonder ggz-aandoeningen met elkaar te verbinden.

Help ons
De Stichting zoekt vrijwilligers die willen helpen bij de ontwikkeling van de online strategie, website & social media. Bel of mail Gerdien Rabbers, projectmanager Stichting Samen Sterk tegen Stigma op 06-3332 0756 of mail:  

Lees meer
Nieuwsbrief zomer 2012
Nieuwsbrief januari 2012
Even voorstellen; Gerdien Rabbers ...

Initiatiefnemers
Landelijk Platform GGz, GGZ Nederland, Nederlandse Vereniging van Psychiaters
en Fonds Psychische Gezondheid.

Laatst bewerkt op: 26-7-2012 11:22