MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Voorlichting Zorgzwaartepakketten


Wat zijn Zorgzwaartepakketten?

Mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben krijgen zorg
die vanuit de AWBZ wordt bekostigd. Sinds
1 juli 2007 is die
zorg gedefinieerd
in zorgzwaartepakketten.

Waarom zorgzwaartepakketten?
Om de zorg beter te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van
cliŽnten en tegelijkertijd de zorg transparanter te maken, zijn er zorg-
zwaartepakketten ingevoerd. Alle instanties gebruiken nu dezelfde
informatie over de soort en hoeveelheid zorg. Er zijn 52 pakketten,
waarvan 13 voor de ggz. Op de site van VWS staan alle 'jaargangen'. 

Voorlichting
Om cliŽntenorganisaties over het hoe, wat en waarom van de zorg-
zwaartepakketten te informeren, gaf het LPGGz in 2008 samen met
Kwadraad landelijke voorlichting aan cliŽntenraden, cliŽnten- en
familieorganisaties, ggz-steunpunten etc. 

Resultaten

Brochure 'Zorgzwaartepakketten' voor cliŽntenraden en vrijwilligers (pdf)
Zorgzwaartepakketten, knelpunten en aanbevelingen vanuit cliŽnten- en familieperspectief ggz.
Aanvullingen op de brochure zorgzwaartepakketten voor de ggz (pdf)
Extra informatie zorgzwaartepakketten voor de ggz (pdf)
Gebruikersgids zzp 2008 Ministerie van VWS (pdf)
 

Laatst bewerkt op: 2-11-2010 11:53