MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Werkgroepleden voor richtlijnen gezocht: somatis...

Werkgroepleden voor richtlijnen gezocht: 
somatische screening & leefstijl

Het LPGGz is op zoek naar mensen die namens het LPGGz willen participeren in een werkgroep van het Trimbos-instituut om twee multidisciplinaire richtlijnen vorm en inhoud te geven: Algemene somatische screening & Leefstijl.

1. De werkgroep komt maximaal 5 maal bij elkaar.
2. Gedurende de periode september 2012 t/m voorjaar 2014.
3. De bijeenkomsten duren ongeveer drie uur per keer.
3. Er is een vergoeding beschikbaar van € 175,- per bijeenkomst per werkgroeplid.
4. Tussentijds wordt gevraagd per mail te reageren of om uw input te leveren, bijvoorbeeld
    in telefonische vergaderingen.
5. We starten na de zomer van 2012.

Aanmelding uiterlijk voor 1 september 2012
Heeft u belangstelling om namens het LPGGz te participeren in deze werkgroep?
Stuur dan vůůr 1 september 2012 uw motivatie naar  

Achtergrondinformatie

Het Trimbos-instituut is door V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland),
verzocht de gestagneerde ontwikkeling van een viertal richtlijnen in de ggz en vgz op
te pakken en af te ronden met relevante partijen. Deze richtlijnen maken deel uit van het programma 'Kwaliteitsverbetering somatische zorg aan cliŽnten met een psychische aandoening of een verstandelijke beperking'. Voor de ggz betreft het multidisciplinaire
richtlijnen op het gebied van: 
    1. Algemene somatische screening 
    2. Leefstijl.

Doel van de richtlijnen
Doel van deze richtlijnen is het bieden van een instrument om met actuele kennis
de kwaliteit van zorg te verbeteren. In de beide richtlijnen staan multidisciplinaire
samenwerking en de praktische uitvoering van de somatische zorg, die veelal door verpleegkundigen zal worden uitgevoerd, voorop.

De door V&VN reeds uitgevoerde knelpuntenanalyses (onder relevante beroepsverenigingen
en patiŽnten- en familieverenigingen, de koepel GGZ Nederland en diverse expertise- en kenniscentra op basis van oriŽnterende literatuurverkenningen, probleeminventarisaties en focusgroepen) resulteerde in een aantal prioritaire onderwerpen.

In een startbijeenkomst zal de focus van de te ontwikkelen richtlijnen met de deelnemers
nader worden bepaald en het onderwerp van de richtlijn verder worden afgebakend.
Zo dienen we vast te stellen voor welke patiŽnten de richtlijnen precies bedoeld zijn,
welke interventies in aanmerking komen, op welke uitkomstmaten we deze interventies beoordelen, etc.

Na deze startbijeenkomst zullen de richtlijnen daadwerkelijk worden ontwikkeld,
volgens internationaal geaccepteerde methoden en in nauwe samenwerking met
het werkveld. Dit traject heeft een looptijd tot december 2013.

We willen hiertoe ťťn werkgroep vormen voor beide te ontwikkelen richtlijnen bestaande
uit afgevaardigden van de deelnemende beroepsverenigingen en patiŽnten- en familieorganisaties. Per richtlijn zal er een kerngroep geformeerd worden met deelnemers vanuit de voltallige werkgroep. Niet alle werkgroepleden hoeven per se in een kerngroep plaats te nemen.
Daarnaast zullen we een kleine klankbordgroep instellen waarin aanvullende expertise vertegenwoordigd zal worden.

Laatst bewerkt op: 9-7-2012 16:38