MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Regie in de regio

Voor meer ruimte en een sterke stem van mensen met een psychische kwetsbaarheid

Veel zorgtaken zijn vanuit het Rijk overgeheveld naar gemeenten. Voor het doel van de veranderingen: ‘zorgen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid daadwerkelijk kunnen meedoen aan de samenleving’, is het belangrijk dat de stem van mensen met psychische kwetsbaarheid en hun naastbetrokkenen op lokaal niveau stevig verankerd is. Ook dient er voldoende ruimte te zijn voor zelfhulp, persoonlijke groei en herstel. Om die reden is het Landelijk Platform GGz het programma ‘Regie in de regio’ gestart. Hierin willen we samen met de in de regio actieve mensen, sleutelpersonen en organisaties aan de slag.

Doel van het programma Regie in de regio 

  • Versterking van de lokale en regionale stem van mensen met psychische kwetsbaarheid en naastbetrokkenen in beleid, uitvoering en organisatie, zodat in 2017 cliŽnten en naastbetrokkenen in alle centrumgemeenten een factor van belang zijn.
  • Ondersteuning van de ontwikkeling van herstelacademies en zelfregienetwerken, zodat eind 2017 in elke regio zelfregienetwerken zijn, gestuurd en ontwikkeld vanuit ervaringsdeskundigheid.
  • Het openen van deuren bij gemeenten en het versterken van de verbinding met cliŽnten- en familievertegenwoordigers door inzet van een Taskforce. Met als resultaat dat mensen met een psychische kwetsbaarheid stevig op het netvlies van gemeenten staan en hun wensen en noden gehoord en gezien worden in het beleid.

Overzicht activiteiten Regie in de regio

Klik op de afbeelding voor meer informatie.

Vanuit de basis

Voor ons zijn de mensen, sleutelpersonen en organisaties in de regio de basis. In elke regio willen we met de actieve mensen in gesprek. Om te horen waar de meeste behoefte aan is en wat wij daar vanuit het Landelijk Platform GGz in kunnen bieden. Zodat we een gezamenlijke agenda kunnen maken. Samen bepalen we wat we willen bereiken en hoe we dat met elkaar gaan doen. De speerpunten kunnen per regio verschillen. Het kan gaan om inhoudelijke thema’s zoals wonen, dagbesteding, werk; onafhankelijke ondersteuning bij de Wmo; pgb; mogelijkheden voor meer zelfregie. Maar ook om het organiseren van een netwerk, het versterken van de beweging of het beÔnvloeden van beleid.

Bepaal mee

Wil je meebepalen wat er op de agenda komt voor jouw regio? Doe dan mee met de regiobijeenkomsten.

Wat biedt het Landelijk Platform?

Het Landelijk Platform kan meehelpen, meedenken, mee-ontwikkelen en mee-organiseren. Bijvoorbeeld om:

  • kennis te ontwikkelen en ontsluiten (over landelijke ontwikkelingen, regionale initiatieven en nieuwe wet- en regelgeving).
  • strategieŽn en vaardigheden te ontwikkelen om mensen met een psychische kwetsbaarheid hoger op de agenda te krijgen van gemeenten en beeldvorming te verbeteren.
  • mensen en organisaties met elkaar te verbinden.
  • lokale en regionale signalen te vertalen in landelijke belangenbehartiging.
  • de landelijke Taskforce in te zetten om samen met de regionale sleutelpersonen in gesprek te gaan met de gemeente.
  • zichtbaar te maken welke parels er zijn in de regio op gebied van zelfregie en herstel, wat hun kracht en betekenis is.
  • PR en voorlichting te ondersteunen.

Projectuitvoerders

Greetje Senhorst, (06) 1965 7421
Nic Vos de Wael, (06) 261 70 180
Steven Makkink, (06) 261 70 178
Sonja Visser, (06) 812 89 792
Jenny de Jeu (06) 484 25 563

Contact

Meer informatie projecten Regie in de regio

Project Ondersteuning CliŽnten- en familieparticipatie
Project Herstelacademie Zelfversterkende netwerken
Project Taskforce GGZ 

Producten

Brochure Bouwstenen voor participatie en herstel
Verkiezingspamflet
Factsheet Gemeenten en mensen met een psychische kwetsbaarheid
Factsheet Financiering
Factsheet Opbrengsten
Factsheet Beschermd wonen met een pgb

Nieuwsbrief

Nieuwsbrieven regie in de regio (en aan- en afmelden) 2017
Artikelen uit de nieuwsbrieven t/m 2016

Laatst bewerkt op: 19-12-2017 16:29