MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Aanpak 'mensen met verward gedrag' in de regio

Begin juli heeft het ‘aanjaagteam verwarde personen’ zijn tweede tussenrapportage uitgebracht. In de rapportage constateert het aanjaagteam dat er volop beweging is rond betere ondersteuning, zorg en straf voor mensen met verward gedrag, maar dat nog nergens sprake is van een geheel sluitende aanpak. De doelstelling dat alle gemeenten deze zomer een plan van aanpak gereed zouden hebben, blijkt te hoog gegrepen. Dit betekent dat in de meeste regio’s nog steeds hard gewerkt wordt aan een eigen plan van aanpak mensen met verward gedrag.

De regionale plannen van aanpak worden in veel gevallen helaas nog zonder structurele inbreng van de mensen om wie het gaat, ontwikkeld. Waar het landelijk aanjaagteam standaard ervaringsdeskundigen bij al hun bijeenkomsten betrekt, is dat in de regio’s nog helemaal niet vanzelfsprekend. Gelukkig zijn er wel goede uitzonderingen. Zo zijn in de regio Tilburg ervaringsdeskundigen goed betrokken bij de het regionale plan dat ontworpen is. Dat plan omvat tien projecten, waaronder projecten op het gebied van vrijwillige time-outvoorzieningen, crisiskaart, tolerantie vergroten en prikkelarme woningen.

Aan de slag in je eigen gemeente of regio

Vanuit Regie in de Regio geven we graag ondersteuning aan cliŽnt- en familievertegenwoordigers die in hun eigen gemeente of regio aan de slag willen met het thema ‘mensen met verward gedrag’. Die ondersteuning kan verschillende vormen krijgen:

  • Hulp om een ingang te vinden om bij de gemeente aan tafel te komen rond het onderwerp ‘mensen met verward gedrag’
  • Hulp bij het organiseren van een regionale bijeenkomst
  • Informatie vanuit cliŽnt- en familieperspectief rond diverse onderwerpen
  • Enzovoort

Andersom ontvangen wij graag informatie en ervaringen van mensen die al betrokken zijn bij lokale of regionale plannen van aanpak voor mensen met verward gedrag. Het LPGGz heeft aan het aanjaagteam en de VNG ook een lijst beschikbaar gesteld met contactpersonen van cliŽnt- en familieorganisaties in de regio, zodat zij ook rechtstreeks door gemeenten benaderd kunnen worden. 

Meer informatie

Reactie LPGGz op tussenrapportage 
Tilburg aan de slag met sluitende aanpak verwarde personen

Contact

Voor vragen, signalen of meer informatie: Nic Vos de Wael,


 

Laatst bewerkt op: 8-8-2016 9:59