MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Artikelen nieuwsbrief Regie in de regio

Nieuwsbrief mei 2017

Last man standing
Conferentie 'Mensen met verward gedrag'

Nieuwsbrief september 2016

Unique Selling Point Steunpunt Utrecht

Nieuwsbrief juli

Werk mee aan PG werkt samen Arbeid
Verdiepingsbijeenkomsten Jeugd 
Kamerbrief opvang en beschermd wonen 
Handreiking Kwaliteitseisen Beschermd wonen en opvang 
Pillarpost: digitaal platform voor lotgenoten 
Aanpak 'verwarde personen' in de regio 
Bestrijd stigma in jouw regio, dien je project in

Nieuwsbrief juni
Wijzigingen in financiering beschermd wonen op z'n vroegst in 2018
Klijnsma en Van der Meer: cliŽntenparticipatie bij werk in de regio is een must 
Flyer Beschermd wonen met pgb

Nieuwsbrief februari
Discussies over de toekomst van beschermd wonen: Dannenberg komt naar de regio!
OfficiŽle reactie VNG op rapport commissie Dannenberg

Nieuwsbrief januari
Praat mee met gemeenten over beleid ‘verwarde personen’
Geboorte netwerk Herstel en Ervaringsdeskundigheid in Twente (HET)
Stand van zaken Taskforce januari 2016
Gedragscode Beschermd Wonen Twente
Informatiebijeenkomsten Keukentafelgesprek en Persoonlijk Plan
Geen landelijk thema en breingeinfestival in de Week van de Psychiatrie 2016
Ouders praten mee (project Stichting Ovaal)

Nieuwsbrief november
Bestuurlijke bijeenkomst 3 februari 'Meer mensen met psychische kwetsbaarheid aan het werk'

Nieuwsbrief oktober
Startnotitie regionale beleidsagenda
Handreiking Ervaringsdeskundigheid in de wijk
Per Saldo ondersteunt budgethouders met ggz-indicatie
Ronde langs arbeidsmarktregio's
Wegwijzer naar ondersteuning in de Wmo

Laatst bewerkt op: 1-5-2017 11:46