MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


CliŽnten- en familieparticipatie

Even voorstellen

Ik ben Marry Mos en sinds 1 april met Cora Brink en Greetje Senhorst aan het werk voor het programma Regie in de regio. Mijn roots liggen bij het Basisberaad GGZ in Rijnmond. Hier mocht ik in 1998 aan het werk als landelijk functionaris pgb-ggz. Sindsdien ben ik niet meer vertrokken uit de cliŽntenbeweging. Vanaf 2001 heb ik me daarnaast bijna 14 jaar ingezet in de Utrechtse gemeenteraad voor meer ruimte en echte kansen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, dak- en thuisloosheid, asielzoekers en vluchtelingen.

Ik ben iemand met een sterk rechtvaardigheidsgevoel en hou ervan om te bouwen aan nieuwe ontwikkelingen. Ik laat me niet snel met een kluitje het riet in sturen en kijk altijd verder naar nieuwe wegen om mijn doel alsnog te bereiken. Daarom vind ik het heel leuk om vanuit het Landelijk Platform GGz in de regio’s actief te mogen zijn en samen met jullie te werken aan meer zelfregie en een sterke stem van mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun betrokkenen op lokaal en regionaal niveau.

CliŽnten en familieparticipatie 

Het project CliŽnten- en familieparticipatie heeft een tweeledig doel:

  1. Het versterken van de stem van mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun betrokkenen in het lokale, regionale beleid. Beoogd resultaat: in 2017 zijn in alle centrumgemeenten cliŽnt- en familievertegenwoordigers een factor van belang.
  2. Ondersteuning van organisaties van mensen met een psychische kwetsbaarheid bij toenemende taken op gebied van decentralisaties d.m.v. informatie, kennisontwikkeling en kennisdeling.

Vanuit het lpggz werken we daar aan door:

  • netwerkbijeenkomsten om mensen, initiatieven en organisaties met elkaar in verbinding te brengen.
  • een gezamenlijke regionale agenda op te stellen.
  • in kaart te brengen waar een regio goed in is en dat ter beschikking te stellen van andere regio’s, zodat regio’s en initiatieven elkaar kunnen versterken. En we wellicht witte vlekken kunnen invullen.
  • strategieŽn te ontwikkelen voor het realiseren van onafhankelijkheid en duurzame financiering en een herkenbare plek in het regionale beleid.
  • kennis over landelijke ontwikkelingen, regionale initiatieven/oplossingen, wet- en regelgeving te ontwikkelen en te ontsluiten.

Elke regio zijn eigen kracht en specialiteit 

Elk initiatief heeft zijn eigen kracht en specialiteit. Steunpunt GGz Utrecht is bijvoorbeeld goed in het bereiken van Turkse en Marokkaanse bewoners met psychische problematiek (85% van de individuele ondersteuning is niet-autochtoon). Gouda is goed in jeugd en heeft prachtige resultaten geboekt in medezeggenschap tussen cliŽnten- en Wmo-raden die 3 tot 4 keer per jaar met de wethouders van de vijf gemeenten in hun regio om tafel zitten, Leeuwarden heeft de methodische onderbouwing goed op orde. Het is goud waard om die kennis en ervaring van elkaar te benutten en elkaar te inspireren. Samen sta je sterker en kom je verder.

We kunnen ook gezamenlijke strategieŽn ontwikkelen hoe bijvoorbeeld meer banen worden gecreŽerd voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, of hoe ervaringsdeskundigen een actieve en betaalde rol in de wijk kunnen vervullen. Hoe doe je dat? Welke voorwaarden zijn van belang?

RCO’s onmisbaar voor de nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheden

Sinds de invoering van de Wmo in 2007 waren gemeenten al verantwoordelijk voor het faciliteren van laagdrempelige mogelijkheden voor ontmoeting waar ook mensen met een psychische kwetsbaarheid zich welkom voelen. Vanaf 2015 zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor begeleiding van mensen met psychische kwetsbaarheid in de wijk, voor beschermd wonen, dagbesteding, toeleiding naar werk en onderwijs. Daarmee is het werk van cliŽnten- en naastbetrokkene-organisaties op lokaal niveau belangrijker dan ooit.

Met Regie in de regio wil het LPGGz initiatieven vanuit cliŽnten- en familieperspectief stevig voor het voetlicht brengen en de lokale organisaties zo ondersteunen dat zij maximaal invloed hebben op het lokale en regionale beleid.

Meer informatie

Per Saldo ondersteunt budgethouders met ggz-indicatie

Contact

Projectleider van het project CliŽnten- en familieparticipatie is Marry Mos:


 

Laatst bewerkt op: 16-6-2015 10:50