MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Discussies in de regio's over de toekomst van beschermd wonen en opvang

De toekomst van beschermd wonen en opvang in jouw regio!

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen die te maken heeft met psychische kwetsbaarheid in de samenleving kan wonen en meedoen?

Eind november presenteerde de Commissie Dannenberg in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten het rapport Van beschermd wonen naar beschermd thuis, over de toekomst van het beschermd wonen. De kernvraag van dit rapport is: “Hoe creŽren we een plek voor mensen met ernstige psychische aandoeningen in de samenleving?”

Vrijwel alle centrumgemeenten maken nu plannen over de toekomst van het beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Deze moeten bij voorkeur voor 1 mei gereed zijn. Zodat er daarna gewerkt kan worden aan de uitvoering.

Om cliŽnten- en familieorganisaties zo goed mogelijk te informeren over de toekomstvisie van de commissie Dannenberg, en een stevige rol te geven in de beleidsvorming en beleidsuitvoering, is Erik Dannenberg in samenwerking met het Landelijk Platform in februari en maart 2016 zelf naar de regio’s gekomen om met betrokkenen in gesprek te gaan. Op zes plekken kwamen zo’n 600 mensen bij elkaar!

In de bijeenkomsten hebben cliŽnten- en familieraden uit ggz en maatschappelijke opvang, WMO-raden en cliŽnten- en familieorganisaties uit de (centrum) gemeenten meegepraat over de toekomst van het beschermd wonen en maatschappelijke opvang, de kansen en mogelijkheden en de benodigde randvoorwaarden.

Resultaten bijeenkomsten

Hieronder vindt u de presentaties die tijdens de bijeenkomsten gehouden werden en de informatie uit de informatiemap voor de deelnemers en vanaf half april de verslaglegging van de workshops en het uiteindelijke rapport. NB De informatie is tot eind april beschikbaar via deze website. 

Presentaties en documenten bijeenkomsten
Presentatie Erik Dannenberg Gouda
Presentatie Gert de Haan Gouda
Factsheet Beschermd wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten
Leidraad Gemeentelijke beleidscyclus 
Verschillende verhalen achter een onleefbaar huis 
Basisfuncties Zelfregienetwerken
Filmpje over Beschermd Wonen
Presentatie Heico Klumpen bijeenkomst Deventer
Presentatie Nic Vos de Wael Zaandam

 

Meer informatie

Rapport Van beschermd wonen naar een beschermd thuis 
'Commissie Dannenberg schetst lonkend perspectief' (reactie LPGGz op rapport)
Commissie Toekomst BW kiest voor zelfstandig wonen en zorg aan huis (samenvatting rapport door Sibrand Hofstra)

Contact

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Marry Mos ()Laatst bewerkt op: 5-4-2016 12:30