MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Gedragscode Beschermd Wonen Twente

In de aanloop naar 2016 heeft een werkgroep van aanbieders van zorg voor PGB houders een gedragscode Beschermd Wonen opgesteld, op verzoek van de centrumgemeenten Enschede en Almelo. Deze gedragscode moet de kwaliteit en continuÔteit van de voorzieningen vanuit het belang de gebruikers/cliŽnten waarborgen.

Leidende principes

  • De bewoner centraal
  • Veiligheid gelijkwaardigheid, geborgenheid en stabiliteit vormen de basis BW
  • FinanciŽle kaders zijn leidend
  • Duurzame en verantwoorde financiering

De notitie Gedragscode Beschermd Wonen beschrijft de gedragscode voor organisaties en medewerkers die diensten aanbieden in het kader van beschermd wonen in Twente. Naast de inhoud van de gedragscode is beschreven op welke manier de toetsing ervan plaats vindt en wat de status is van het keurmerk dat wordt toegekend aan organisaties die voldoen aan de gedragscode.

Meer informatie

Gedragscode Beschermd Wonen Twente

Laatst bewerkt op: 20-1-2016 10:10