MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Handreiking Ervaringsdeskundigheid in de wijk

De handreiking Ervaringsdeskundigheid in de wijk helpt cliŽntenorganisaties en samenwerkingsverbanden om in hun eigen buurt aan de slag te gaan met ervaringsdeskundigheid. De handreiking is gemaakt naar aanleiding van een pilot van drie regionale cliŽntenorganisaties voor de inzet van ervaringsdeskundigheid in de wijk: ZOG Midden-Holland (Gouda en omgeving), Stichting Door en Voor (Oss en omgeving) en TEAM ED (Amsterdam).

In de pilot kregen kwetsbare burgers ondersteuning van ervaringsdeskundigen. Alle drie RCO’s hebben hier op eigen wijze invulling aan gegeven, maar gemeenschappelijk waren de focus op eigen kracht en versterking van participatiemogelijkheden. De resultaten van de pilots zijn positief: de inzet van ervaringsdeskundigheid is allereerst een meerwaarde voor de mensen die ondersteuning ontvangen; maar ook de ervaringsdeskundigen zelf en de betrokken gemeenten zijn positief.

De drie pilots zijn uitgevoerd in samenwerking met Movisie en Landelijk Platform GGz. Eerder verscheen een rapportage naar aanleiding van de pilots.

Meer informatie

Handreiking Ervaringsdeskundigheid in de wijk (pdf)

Laatst bewerkt op: 5-8-2015 12:04