MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Handreiking Kwaliteitseisen Beschermd wonen en opvang

Gemeenten en zorgorganisaties zijn samen verantwoordelijk voor goede kwaliteit en hebben daar een gedeeld belang bij. Kwaliteitseisen zijn een belangrijk onderdeel van de aanpak waarmee gemeenten hun Wmo-beleidsplan beter kunnen uitvoeren. Daarom ontwikkelde de VNG kwaliteitseisen voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Met deze set kwaliteitseisen hebben gemeenten handvatten om het gesprek over kwaliteit te voeren met de opvangorganisaties en beschermde woonvormen.

Meer informatie

Handreiking Kwaliteitseisen Beschermd wonen en opvang

Laatst bewerkt op: 21-7-2016 15:03