MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Klijnsma en Van der Meer: cliŽntenparticipatie bij werk in de regio is een must

Eťn aanspreekpunt in de arbeidsmarktregio voor overleg met cliŽnten. Regel cliŽntenparticipatie ook op regionaal niveau. Dat is wat staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en LCR-voorzitter Gerrit van der Meer schrijven in een brief aan alle gemeenten van Nederland: ‘CliŽntenparticipatie is meer dan een wettelijke verplichting, het draagt bij aan de effectiviteit en doelmatigheid van beleid en uitvoering’.

Wettelijk

In de brief wijst het tweetal erop dat er een wettelijke verplichting geldt om cliŽntenparticipatie in de regio vorm te geven. De regering vindt het belangrijk dat cliŽnten betrokken worden bij de afspraken die over en in het regionale Werkbedrijf worden gemaakt. Dat hoeft niet te leiden tot een aparte cliŽntenraad. Waar het om gaat is dat zowel gemeentelijke als UWV cliŽntenraden samen de ervaringsdeskundigheid inbrengen bij plannen en besluiten van het Werkbedrijf. Daarom wordt ook een beroep gedaan op de 35 centrumgemeenten om verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen voor het faciliteren van cliŽntenraden.

Werkboeken

De regio’s (UWV en gemeenten) hoeven niet allemaal zelf het wiel uit te vinden. De LCR biedt werkboeken (link) aan om cliŽntenraden van regio’s, gemeenten en UWV te kunnen scholen op het gebied van arbeidsmarktbeleid en wat de inbreng van een cliŽntenraad kan zijn. Er wordt met het ministerie overleg gevoerd over een ondersteuningsprogramma om de vorming van cliŽntenparticipatie in de arbeidsmarktregio te ondersteunen. Dat is nodig, want in veel regio’s komt dit nog niet goed van de grond.

Meer informatie

brief van staatssecretaris Klijnsma en LCR-voorzitter Van der Meer aan gemeenten
werkboek en checklist voor gemeentelijke cliŽntenraden
werkboek en checklist voor landelijk en regionaal arbeidsmarktbeleid UWV

Laatst bewerkt op: 12-5-2016 14:59