MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


OfficiŽle reactie VNG op rapport commissie Dannenberg

In de vorige nieuwsbrief hebben wij bericht over het rapport van de commissie Dannenberg over de toekomst van beschermd wonen. Inmiddels heeft de opdrachtgever VNG formeel gereageerd in een brief aan minister Plasterk. De VNG is zeer te spreken over de inhoud van het rapport, maar maakt wel wat opmerkingen over de randvoorwaarden.

Herverdeling verantwoordelijkheid beschermd wonen pas vanaf 2018

De commissie Dannenberg wil de verantwoordelijkheid voor beschermd wonen geleidelijk verleggen van de 43 centrumgemeenten naar alle gemeenten. Daarvoor zou vanaf 2017 het geld ook stapsgewijs steeds meer over alle gemeenten verdeeld moeten worden. De VNG vindt 2017 te vroeg om hiermee te starten en wil pas een herverdeling vanaf 2018. Dit betekent dat de zorginkoop voor 2017 nog geheel door de centrumgemeenten zal gebeuren. Vanaf 2018 zullen alle gemeenten dan verantwoordelijk worden voor nieuwe cliŽnten beschermd wonen.

Voldoende woonruimte en goede samenwerking zorgverzekeraars belangrijke voorwaarden

De VNG maakt hierbij duidelijk dat niet in alle gemeenten ‘klassieke vormen van beschermd wonen’ moeten ontstaan. “Wel betekent het dat iedere gemeente de verantwoordelijkheid neemt om nieuwe vormen van begeleid en beschermd wonen te ontwikkelen". De VNG noemt verder voldoende beschikbare woonruimte en goede samenwerking met zorgverzekeraars als belangrijke voorwaarden om de toekomst van beschermd wonen goed te kunnen realiseren.

Toegang Wlz voor ggz-cliŽnten ook pas per 2018?

De VNG gaat er overigens ook vanuit dat de toegang tot de Wlz voor ggz-cliŽnten pas per 2018 geregeld zal zijn. Het Landelijk Platform GGz zou hier grote bezwaren tegen hebben, want het betekent nog een jaar langer onzekerheid voor veel cliŽnten en hun naastbetrokkenen. Tot nu toe werd gekoerst op 2017 als overgangsdatum. Het platform wil hieraan vasthouden, maar het is onomkoombaar dat hierover discussie ontstaat. Staatssecretaris Van Rijn geeft binnenkort aan hoe en wanneer hij de toegang van ggz-cliŽnten tot de Wlz wil regelen. Dit doet hij op basis van een advies van het Zorginstituut dat in december verscheen.

Meer informatie

Reactie VNG op advies Commissie Toekomst Beschermd Wonen (vng.nl)
Rapport commissie Dannenberg 'Van beschermd wonen naar een beschermd thuis' 
LPGGz is blij met advies Zorginstituut om ggz-cliŽnten toegang te geven tot de Wlz, maar pleit voor ruimere criteria (nieuwsbericht LPGGz 18 december)

Laatst bewerkt op: 15-1-2016 11:43