MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Per Saldo ondersteunt budgethouders met ggz-indicatie

Mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) krijgen vanaf 2015 hun budget voor zorg van hun eigen gemeente of van een centrumgemeente. Dit geldt voorlopig ook voor degenen die intensieve, langdurende zorg nodig hebben. Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een pgb, is partner in het programma Regie in de regio. Zij biedt informatie en hulp bij belangenbehartiging en is lid van de Taskforce.

Met een pgb kan de budgethouder hulp inkopen van iemand die hij of zij zelf heeft uitgekozen.
Onlangs is het recht op een pgb verankerd in alle relevante wetten: de Wmo, de Jeugdwet, de Wet Langdurende zorg en de Zorgverzekeringswet. Dat is goed nieuws. Toch gaat niet alles op rolletjes: veel budgethouders ervaren een oerwoud aan regels. Ook gemeenten en zorgverzekeraars, die pas sinds 1 januari 2015 met pgb’s te maken hebben, moeten nog erg wennen aan deze manier van zorg inkopen waarbij de budgethouder aan veel touwtjes trekt.

Per Saldo biedt kennis over pgb aan

Per Saldo biedt haar kennis over het pgb aan voor budgethouders en lokale belangenbehartigers. Bijvoorbeeld in de vorm van informatieavonden, persoonlijke ondersteuning of artikelen over het pgb.

Relevante onderwerpen voor lokale belangenbehartigers

 • Wat zijn gemeenten van plan met het pgb voor de langdurende ggz? Voorbeelden van beleidsrichtingen. Wat kun je doen om het beleid in je gemeente te beÔnvloeden? Wat is een gemeente in elk geval verplicht?
 • Wat kunnen we doen om Beschermd Wonen op basis van een pgb financieel haalbaar te houden? Wat mogen we verwachten van tarieven en subsidies? Wat gebeurt er met de € 4.000,- zzp-ophoging welke in het AWBZ-tijdperk beschikbaar was voor bewoners van wooninitiatieven en wat kunnen we doen om te lobbyen voor behoud van dit bedrag?
 • Wat mogen we verwachten van onafhankelijke cliŽntondersteuning? Hoe is het in andere gemeenten geregeld en wat kunnen we van gemeenten vragen? En wat kunnen we van gemeenten vragen voor cliŽnten met een wisselende hulpvraag?
 • Wat kunnen we doen om landelijke toegankelijkheid van Beschermd Wonen te waarborgen, bv. voor jongeren met autisme die gaan studeren in een andere stad? En daardoor in die nieuwe stad een woonvorm zoeken. Of voor mensen die naar een woonvorm willen in een andere gemeente vanwege de specifieke signatuur.
 • Welke invloed kan een gemeente hebben op de ondersteuning die een pgb houder in wil kopen? Welk belang heeft de budgethouder bij randvoorwaarden en kwaliteitseisen vanuit de gemeente en wat kun je doen om hier invloed op te hebben? 
 • CliŽnten in de langdurende ggz kunnen gebruik maken van de Wet langdurende zorg, de Zorgverzekeringswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Wat zit in welke wet?

Relevante onderwerpen voor (potentiŽle) budgethouders

 • Een pgb. Wat is het en hoe werkt het? Wat wordt er van mij verwacht en wat kan ik ermee doen?
 • Het keukentafelgesprek en het Persoonlijk Plan. Wat mag ik verwachten en hoe bereid ik me voor? En hoe maak ik het bijbehorende budgetplan?
 • Wat is gebruikelijke zorg tussen ouders en kinderen? En tussen partners onderling?
 • Waar mag ik ondersteuning bij verwachten?
 • Hoe beschrijf ik mijn zorg in een wooninitiatief?
 • De brede functie Begeleiding: Waarvoor kan ik begeleiding krijgen? Hoe moet ik dat omschrijven?

Bijeenkomsten over het pgb

In het programma Regie in de regio is ruimte gereserveerd voor specifieke bijeenkomsten over het pgb, bv. over bovengenoemde onderwerpen. Ben je geÔnteresseerd in een bijeenkomst over ťťn van deze onderwerpen, of heb je een andere wens voor een bijeenkomst met een onderwerp gerelateerd aan pgb’s? Neem dan contact op met Willeke van den Hoek: , of neem een kijkje op de website www.pgb.nl.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.pgb.nl of neem contact op met Willeke van den Hoek:


 

Laatst bewerkt op: 12-6-2015 13:59