MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Praat mee met gemeenten over beleid ‘verwarde personen’

Veel gemeenten zijn volop bezig om hun beleid voor ‘verwarde personen’ vorm te geven. Helaas doen ze dat in veel gevallen nog zonder inbreng van cliŽnten en familie. Zowel de VNG als het ‘aanjaagteam verwarde personen’ hebben publiek aangegeven dat cliŽnt- en familievertegenwoordigers betrokken moeten worden bij het beleid. Maar bij een ronde die Significant in opdracht van het aanjaagteam langs alle veiligheidsregio’s maakte, bleek dat die betrokkenheid nog minimaal is.

Het thema ‘verwarde personen’ kan vooroordelen over psychiatrische cliŽnten en overlast voeden; het kan ook leiden tot oproepen voor meer dwang en drang. Toch is het goed om je te mengen in het debat en invloed uit te oefenen op het beleid in de eigen gemeente of (veiligheids)regio. Het thema ‘verwarde personen’ biedt mogelijkheden om allerlei belangrijke zaken vanuit cliŽnt- en familieperspectief op de agenda te krijgen, zoals: het serieuzer nemen van cliŽnten en naastbetrokkenen met een acute hulpvraag; menswaardige opvang en vervoer; voldoende plekken voor crisiszorg en laagdrempelige time-outvoorzieningen, crisiskaart.

In navolging van het aanjaagteam kiezen veel gemeenten en regio’s voor een brede benadering. Dan kunnen ook acties op het gebied van dagbesteding, arbeid, intensieve thuiszorg, cliŽntondersteuning, anti-stigma en nog veel meer onderdeel worden van een plan van aanpak ‘verwarde personen’. Alle reden dus om je invloed te laten gelden.

Intussen gaat het publieke debat over ‘verwarde personen’ gewoon door. Vlak voor kerst deden Aedes (brancheorganisatie van woningcorporaties) en Leger des Heils een duit in het zakje. De centrale cliŽntenraad van Rivierduinen publiceerde een rapport over de gevolgen van bezuinigingen op bed-op-recept. Deze rapporten en de reactie van het Landelijk Platform GGz staan in het nieuwsbericht 'LPGGz: Als ambulantisering faalt komen mensen buitenspel te staan'.

Praat mee

Wilt u ook meepraten met uw gemeente over het beleid 'verwarde personen'? Dan kunt u het beste contact opnemen met uw eigen gemeente en informeren wie er gaat over het beleid voor ‘verwarde personen’. In sommige gevallen is ook de WMO-raad betrokken en kunt u die ingang gebruiken.’

Contact

Neem contact op met Nic Vos de Wael voor meer informatie, advies of het rapporteren van ervaringen in de gemeente of regio. 

Laatst bewerkt op: 15-1-2016 13:10