MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Ronde langs arbeidsmarktregio's: werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

De gezamenlijke ministeries van SZW en VWS voeren al enige tijd een project uit om de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid te vergroten. In februari van dit jaar werd in dit kader een groot congres 'Mensenwerk' georganiseerd. Nu is het tijd om de regio’s in te gaan.

Roadshow

De Werkkamer bezoekt in een ‘roadshow’ alle arbeidsmarktregio’s om het thema onder de aandacht te brengen. Het LPGGz is betrokken bij de voorbereiding en heeft gepleit voor inbreng van ervaringsdeskundigheid in de bijeenkomsten en het betrekken van regionale cliŽntenorganisaties. Voor de zomervakantie zijn er twee pilotbijeenkomsten in Nijmegen en een andere nog nader te bepalen gemeente. Na de zomervakantie volgen de andere regio’s.

Het doel van de roadshow is meervoudig: het thema ‘werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid’ agenderen; de ketensamenwerking versterken en succesvolle werkvormen en interventies verspreiden. Rond samenwerking en succesvolle interventies gaan de komende twee jaar ook vier voorbeeldregio’s extra aan de slag. Die voorbeeldregio’s zijn waarschijnlijk Friesland, Den Haag, Nijmegen en Stedenvierhoek (Apeldoorn-Deventer-Zutphen-Harderwijk).

Meer informatie

Meer informatie volgt als de data en programma’s voor de roadshow bekend zijn en als de voorbeeldregio’s definitief zijn.

Contactpersoon

Nic Vos de Wael,  

Laatst bewerkt op: 15-6-2015 12:32