MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Startnotitie regionale beleidsagenda ggz

Het Landelijk Platform GGz heeft een startnotitie regionale agenda opgesteld. Het is een hulpmiddel om in de regio vanuit cliŽnt- en familieperspectief te komen tot een beleid voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Het LPGGz pleit al lang voor een integraal beleid op regionaal niveau waar gemeenten, zorgverzekeraars, zorg- en welzijnaanbieders, woningcorporaties en cliŽnt- en familieorganisaties samenwerken. Het gaat om betere hulp en meer participatie op alle levensgebieden: zorg en welzijn, huisvesting, dagbesteding en werk, inkomen en schuldhulpverlening, enzovoort.

De startnotitie bevat een opsomming en een korte toelichting van thema’s die vanuit cliŽnt- en familieperspectief belangrijk zijn. Het is een hulpmiddel – geen blauwdruk! – voor cliŽnt- en familievertegenwoordigers in de regio, maar ook voor andere partijen zoals gemeenten en zorgverzekeraars.

Regionale samenwerking en beleid voor de ggz is een actueel thema. Alle centrumgemeenten zijn of gaan aan de slag met een regionaal beleidsplan bescherming en opvang. De bedoeling van deze beleidsplannen is dat zij breed worden opgezet en dat ook verbindingen worden gelegd met andere zorgdomeinen en thema’s als arbeid, inkomen en huisvesting. De startnotitie regionale agenda biedt hier een algemeen kader voor.

Reacties en aanvullingen op de startnotitie zijn bijzonder welkom. Deze zullen verwerkt worden in een herziene versie die naar verwachting komende winter zal verschijnen.

Meer informatie

Startnotitie regionale beleidsagenda ggz

Laatst bewerkt op: 8-10-2015 16:17