MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Taskforce GGZ

Reisconferentie 22 juni in Congrescentrum De Reehorst in Ede

Inhoud reiskoffer
Verslagen Reisconferentie

Meer informatie vindt u hier


"Selfruggie. Mam, heb ik dat?" Symposium 29 mei

Symposium over invloed van kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheid en hun ouders op het gemeentelijk jeugdbeleid.

Meer informatie over de bijeenkomst vindt u hier. Verslagen en andere documenten naar aanleiding van de bijeenkomst staan hieronder:

Invloed uitoefenen op jeugdbeleid
Aanbevelingen 18+ Jeugd-ggz sociaal domein
Top 10 voor docenten rond jongeren met een psychische kwetsbaarheid

Documenten n.a.v. de workshops 
Adviesvangers voor gemeenten
Adviesvangers voor cliŽnten
Adviesvangers voor jongerenteams
Verslag Adviesvangers Selfruggie
Verslag workshop Inzet ervaringsdeskundigheid - ExpEx
Verslag JONG doet mee!
Advies CSD 18- 18+ 
Advies participatie van jongeren in jeugdhulp
Inkoopvoorwaarden JONG doet mee
Promofolder JONG doet mee (2015)
Wensen van jongeren uit de jeugdhulp t.b.v de gemeenteraadsverkiezingen
Verslag JongerenNetwerk en de gemeente Rheden
Verslag onafhankelijke cliŽntondersteuning
Presentatie OCO
Verslag Ouders praten mee
Verslag PGB in de Jeugdwet
U-2B Heard
Yes we can! Jeugdigen betrekken 
Filmpjes wat is ExpEx

Slotdebat
Verslag slotdebat
Vragen deelnemers

------------------------------------------------------------------------------------------

2016:

Werkconferentie 12 september

Een samenvatting vindt u hier (het uitgebreide verslag is alleen voor deelnemers)

Filmpjes van interviews (door Wybo Vons):
gemeente Wageningen over klankbordgroep GGz
olland-Midden: beleidsontwikkeling en inkoop van (jeugd)zorg.
wijkaanpak Leeuwarden en adviesraad sociaal domein
gemeente Zaanstad en cliŽntondersteuning

Foto's
Fotoalbum van de werkconferentie

------------------------------------------------------------------------------------------

Waarom een project Taskforce?

Hoe krijgen we de verbinding tot stand tussen de gemeenten en de regionaal en plaatselijk actieve cliŽnten- en familieorganisaties in de GGZ? Soms hebben ze elkaar al weten te vinden als samenwerkingspartner maar veel vaker nog niet. Psychisch kwetsbare burgers zijn nog onvoldoende in beeld bij gemeenten en hun ondersteuning en participatie blijft daardoor achter bij andere beter bekende groepen, als ouderen en mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Terwijl de transitie die gaande is juist kansen kan bieden voor herstel, zelfregie en participatie.

Het Landelijk Platform GGz, Per Saldo, GGZ Nederland, de Federatie Opvang en de RIBW Alliantie constateren dat er door de snelheid van de transitie nog onvoldoende ruimte is voor het realiseren van de echte transformatie. Daar gaat het project Tasforce aan werken.

Werkwijze project Taskforce 

We hebben een Taskforce van 4 inspirerende, deskundige en vooruitstrevende cliŽnt- en familievertegenwoordigers. Elk van hen is in een eigen regio aan de slag. In totaal worden er in een periode van twee jaar minimaal 3 gesprekken gevoerd in maximaal 20 centrumgemeenten. De agenda voor die gesprekken wordt opgesteld in samenwerking met de regionale cliŽnten- en familieorganisaties en de betreffende gemeenten.

Leden

De Taskforce bestaat uit:

• Petra van Buren, directeur ZOG Midden Holland
• Oebele Herder, zelfstandig adviseur Sociaal Domein en voormalig programmamanager gemeente Leeuwarden
• Willeke van den Hoek, pgb-deskundige gedetacheerd vanuit Per Saldo
• Eleonoor Willemsen, coŲrdinator Door en Voor N.O.Brabant

Taskforceleden stellen zich voor

Boegbeeld

Ineke Smidt is het 'boegbeeld' op landelijk niveau en in onze communicatie naar buiten. Ineke is voormalig wethouder van Almere en inmiddels werkzaam als zelfstandig adviseur. Voorheen was zij directeur van de Federatie Opvang en voorzitter van de MO-groep. 

Even voorstellen: Ineke Smidt  

Contact

Wie meer informatie wil of goede ideeŽn heeft kan contact opnemen met de projectleider Greetje Senhorst:

Even voorstellen: Greetje Senhorst

 


 

Laatst bewerkt op: 18-7-2017 13:04