MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Taskforce GGZ

NIEUWS uit de TaskforceWaarom een Project Taskforce?

Hoe krijgen we de verbinding tot stand tussen de gemeenten en de regionaal en plaatselijk actieve cliŽnten- en familieorganisaties in de GGZ? Soms hebben ze elkaar al weten te vinden als samenwerkingspartner maar veel vaker nog niet. Psychisch kwetsbare burgers zijn nog onvoldoende in beeld bij gemeenten en hun ondersteuning en participatie blijft daardoor achter bij andere beter bekende groepen, als ouderen en mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Terwijl de transitie die gaande is juist kansen kan bieden voor herstel, zelfregie en participatie.

Het Landelijk Platform GGz, Per Saldo, GGZ Nederland, de Federatie Opvang en de RIBW Alliantie constateren dat er door de snelheid van de transitie nog onvoldoende ruimte is voor het realiseren van de echte transformatie. Daar gaat het project Tasforce aan werken.

Werkwijze project Taskforce 

We hebben een Taskforce van 4 inspirerende, deskundige en vooruitstrevende cliŽnt- en familievertegenwoordigers. Elk van hen is in een eigen regio aan de slag. In totaal worden er in een periode van twee jaar minimaal 3 gesprekken gevoerd in maximaal 20 centrumgemeenten. De agenda voor die gesprekken wordt opgesteld in samenwerking met de regionale cliŽnten- en familieorganisaties en de betreffende gemeenten.

Leden

De Taskforce bestaat uit:

• Petra van Buren, directeur ZOG Midden Holland
• Oebele Herder, zelfstandig adviseur Sociaal Domein en voormalig programmamanager gemeente Leeuwarden
• Willeke van den Hoek, pgb-deskundige gedetacheerd vanuit Per Saldo
• Eleonoor Willemsen, coŲrdinator Door en Voor N.O.Brabant

Taskforceleden stellen zich voor

Boegbeeld

Ineke Smidt is het 'boegbeeld' op landelijk niveau en in onze communicatie naar buiten. Ineke is voormalig wethouder van Almere en inmiddels werkzaam als zelfstandig adviseur. Voorheen was zij directeur van de Federatie Opvang en voorzitter van de MO-groep. 

Even voorstellen: Ineke Smidt  

Contact

Wie meer informatie wil of goede ideeŽn heeft kan contact opnemen met de projectleider Greetje Senhorst:   

Even voorstellen: Greetje Senhorst

 


 

Laatst bewerkt op: 8-5-2017 10:35