MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Even voorstellen: Ineke Smidt, ambassadeur van de Taskforce GGZ

"Als de Ambassadeur van de Taskforce GGZ, ben ik het gezicht naar buiten in de publiciteit van het project. Ik spreek namens de Taskforce op congressen en symposia en verder zo vaak als mogelijk is, met zorgaanbieders, met ambtenaren, maar ook met cliŽnten- en familieorganisaties.

En dat is hard nodig, immers de psychisch kwetsbare burgers zijn als groep bij gemeenten vaak nog slecht bekend, want zij waren tot voor kort vooral alleen bekend bij de zorg en de zorgverzekeraars.

Als deze burgers aan hun herstel willen werken en daarover zelf de regie willen voeren, dan moeten ze voor steeds meer voorzieningen aankloppen bij de gemeente. In hoeverre weet een gemeente wat er nodig is en welke kwaliteitseisen ze moeten stellen bij inkoop of subsidieverlening? Is er specifieke cliŽntondersteuning geregeld voor mensen met een psychische kwetsbaarheid? En praten ze mee over het beleid?

Dit willen we bereiken met de Taskforce: een stem die gehoord wordt, zodat kwaliteit en inhoud van ondersteuning en arbeidstoeleiding past bij de groep psychisch kwetsbare mensen waar we als taskforce voor op de barricaden springen.

Ik hoop dat ik heel vaak het belang van de cliŽnt- en familieverenigingen voor het voetlicht mag brengen."

Ineke Smidt

Ineke is voormalig wethouder van Almere en inmiddels werkzaam als zelfstandig adviseur. Voorheen was zij directeur van de Federatie Opvang en voorzitter van de MO-groep.

Laatst bewerkt op: 24-11-2015 10:17