MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Reiskoffer

MIND LANDELIJK PLATFORM PSYCHISCHE GEZONDHEID, REGIE IN DE REGIO
Factsheet Gemeenten en mensen met een psychische kwetsbaarheid
Leidraad gemeentelijke beleidscyclus
Bouwstenen voor participatie en herstel
Factsheet Beschermd wonen en PGB
Factsheet Werken aan structurele financiering
Factsheet Opbrengsten in kaart
Routewijzer naar werk

NEDERLANDS JEUGDINSTITUUT
Brochure onafhankelijke cliŽntondersteuning voor ouders

VNG
Rapport Dannenberg: Van beschermd wonen naar een beschermd thuis
Handreiking onafhankelijke cliŽntondersteuning
Schakelteam personen met verward gedrag

TRIMBOSINSTITUUT
Monitor ambulantisering
Psychische kwetsbaarheid, sociale inclusie en verbindende zorg:

KENNISCENTRUM PHRENOS
Rapport Over de brug

MOVISIE
GGZ in de wijk
Handboek zelfregie (hoofdstuk 1)

PER SALDO (belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget)
Cursussen en voorlichting
Wooninitiatieven, voorlichting op maat
Meest gestelde vragen Jeugdwet
Meest gestelde vragen WMO

VANUIT AUTISME BEKEKEN
Kennisdossier hersenletsel en autisme 
Checklist voor gemeenten die autismevriendelijk willen zijn
Website voor mensen (o.a. ambtenaren) die goed willen omgaan met mensen met autisme
Sociale kaart met aanbod op gebied van autisme
Informatie over zelf hulp inkopen met een pgb

KOEPEL ADVIESRADEN SOCIAAL DOMEIN
Ladekast met een schat aan informatie

YPSILON verenigt familie en naasten van mensen met psychosegevoeligheid
www.ypsilon.org/wmo2015

SAMEN STERK ZONDER STIGMA
www.samensterkzonderstigma.nl

DE BAGAGEDRAGER (spel Steekje Los, stigmataxi etc.)
debagagedrager.nl
Laatst bewerkt op: 20-6-2017 17:11